Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLozano Parra, Saro
dc.contributor.authorMiedema, Mila
dc.date.accessioned2023-03-22T01:01:15Z
dc.date.available2023-03-22T01:01:15Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/43708
dc.description.abstractDeze masterscriptie is een exploratief onderzoek naar de vakdidactische ontwikkeling van leraren in een vakoverstijgende context. De bijbehorende onderzoeksvraag luidt: Welke PCK wordt er ingezet binnen de M&M sectie van het Amadeus lyceum in het ontwerpen van een eigen vakoverstijgend curriculum. Hierbij wordt het theoretische concept Pedagogical Content Knowledge (PCK) empirisch toegepast op de Mens en Maatschappij sectie op het Amadeus Lyceum. Er zijn semigestructureerde interviews afgenomen bij zes gevorderde leraren, zij zijn bevraagd over hun ervaringen met het ontwikkelen en uitvoeren van het leergebied M&M. Vervolgens zijn de interviews gecodeerd aan de hand van grounded theory. De data zijn geanalyseerd aan de hand van de vragenlijst CoRe die dient als heuristische lens. Uit de analyse is gebleken dat het raamwerk niet de volledige PCK van leraren omvat die op het Amadeus werken. De voornaamste reden hiervoor is dat de doelen van de sectieleden niet allemaal passen in het PCK-raamwerk. Er is sprake van extra doelen namelijk integratie, vernieuwing, betekenisvol onderwijs, probleemgestuurd onderwijs en ervaringsgericht onderwijs. Verder is gebleken uit het onderzoek dat de doelen en overtuigingen van de leraren doorwerken bij de ontwikkeling van hun PCK. De doelen van de leraren zijn overeenkomstig met wetenschappelijke benaderingen van het voortgezet onderwijs. Doordat deze doelen van invloed op de verdere PCK van de leraren, wijken alle PCK-componenten af van de vakspecifieke context. Dit sluit aan bij bevindingen uit eerder onderzoek. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vakoverstijgende context waarin de leraren opereren van invloed is op hun PCK. De vakoverstijgende onderdelen van de PCK zijn toegevoegd aan het raamwerk van PCK als een suggestie voor verder onderzoek.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isoNL
dc.subjectEen onderzoek naar de Pedagogical Content Knowledge van Mens en Maatschappij leraren.
dc.titleHet oeuvre van Amadeus. Een onderzoek naar de vakdidactische ontwikkeling in een vakoverstijgende context.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsPedagogical Content Knowledge; PCK; Samenwerking tussen vakken; vakoverstijgend; Mens en Maatschappij; M&M; Onderwijs; Vakdidactisch; Leraar ontwikkeling; Heuristische lens; grounded theory; exploratief onderzoek; Leergebied; CoRe; Educatie; Zaakvakken;
dc.subject.courseuuGeschiedenis: educatie en communicatie
dc.thesis.id15155


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record