Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorMichels, Ank
dc.contributor.authorMaarleveld, S.H.
dc.date.accessioned2011-11-11T18:01:40Z
dc.date.available2011-11-11
dc.date.available2011-11-11T18:01:40Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/9510
dc.description.abstractHet onderzoek is theorie gestuurd en de theoretische verklaringen zijn empirisch onderzocht. Op basis van theorie over redenen voor interactieve beleidsvormingen en motieven voor participatie heb ik respectievelijk interview- en enquête vragen opgesteld. Door interviews te houden met vijf medewerkers die in hun functie in aanraking zijn geweest met interactieve beleidsvorming heb ik de redenen van HDSR onderzocht. Een selectie van onderhoudsplichtigen uit het Kromme Rijn gebied is in een enquête ondervraagd over hun motivatie. Vanwege het databestand konden alleen onderhoudsplichtigen die hun plicht niet waren nagekomen benaderd worden. Uit de interviews blijkt dat interactieve beleidsvorming zinvol is voor het waterschap omdat het gebiedsspecifieke kennis en informatie oplevert en het bijdraagt aan draagvlak voor de maatregelen die genomen moeten worden op de gronden van derden. Interactieve beleidsvorming draagt bij aan het probleemoplossend vermogen: door met betrokkenen te praten komt naar voren wat knelpunten en mogelijke oplossingen zijn in een gebied. De resultaten van de enquête tonen aan dat de respondenten gemotiveerd zijn deel te nemen vanwege de inhoud van het beleid en niet vanwege het participatie proces op zich. De motieven om te participeren zijn invloed uit oefenen, eigen belang en informatie winnen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het grootste deel (67%) van de veertig respondenten een bijeenkomst wil bijwonen over de schouw. De respondenten willen twee bijeenkomsten per jaar bijwonen van ongeveer twee uur. Van de 39 respondenten geeft 66% aan geen gesprek met het waterschap te willen over de schouw. Het waterschap kan het beste een bijeenkomst organiseren om in contact te komen met de onderhoudsplichtigen. Concluderend, de redenen voor interactieve beleidsvorming uit de theorie zijn ook verklarend voor het waterschap. Interactieve beleidsvorming sluit aan bij het functionele karakter van het waterschap en er is ruimte voor de verschillende belangen die spelen in integraal waterbeheer. Van de motieven voor politieke participatie zijn alleen de inhoudelijke motieven verklarend voor de deelname aan een bijeenkomst over de schouw. Het is HDSR aan te raden om interactieve bijeenkomsten te organiseren over de inhoud van de schouw. Ten eerste is interactieve beleidsvorming zinvol omdat het bijdraagt aan de kennis van het gebied, draagvlak voor het beleid, het probleemoplossend vermogen en de kwaliteit van beleid. Ten tweede zijn er onderhoudsplichtigen die deel willen nemen aan de bijeenkomsten vanwege de inhoudelijke motieven. Ten derde brengen interactieve bijeenkomsten het waterschap in contact met de burgers. Dit draagt bij aan het behalen van de doelstelling om midden in de samenleving te staan.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent923465 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zoekt bondgenoten Scriptie onderzoek naar de motivatie om deel te nemen aan interactieve beleidsvorming bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsinteractieve beleidsvorming, waterschap, participatie, motivatie voor participatie,
dc.subject.courseuuBestuurs- en organisatiewetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record