Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLissa, C. van
dc.contributor.authorHeeren, A. van
dc.contributor.authorLindijer, B.P.
dc.contributor.authorMari¿, M.
dc.contributor.authorWesten, S.C. van
dc.date.accessioned2011-10-20T17:00:54Z
dc.date.available2011-10-20
dc.date.available2011-10-20T17:00:54Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/9342
dc.description.abstractIn de vroege adolescentie is er sprake van een sterke toename in conflict tussen adolescenten en ouders. Het positief oplossen van deze conflicten is een belangrijk aspect voor een optimale psychosociale ontwikkeling van adolescenten. In dit onderzoek werd gekeken hoe het oplossen van conflicten beïnvloed werd door controle van moeders en empathie van adolescenten. In totaal namen 122 havo-4 leerlingen deel aan het onderzoek, waarvan 68 jongens en 54 meisjes (M=16.58 jaar, SD=0.69). Met behulp van vragenlijsten werden bij deze leerlingen waargenomen gedragscontrole, waargenomen psychologische controle, empathische betrokkenheid, perspectiefname, en conflictresolutiestijlen (probleem oplossen, escalatie, terugtrekken, en zwichten) gemeten. Multivariate regressie analyses wezen uit dat wanneer moeders meer gedragscontrole uitoefenen adolescenten meer empathische betrokkenheid vertonen. Wanneer moeders meer psychologische controle uitoefenen leidt dit tot minder probleem oplossen en meer escalatie, terugtrekken en zwichten bij adolescenten. Tot slot is gebleken dat meer perspectiefname van adolescenten ertoe leidt dat zij in conflicten met moeders meer probleem oplossen en conflicten minder laten escaleren. Hieruit werd geconcludeerd dat zowel controle door moeders als empathie van adolescenten van invloed is op de wijze waarop adolescenten conflicten met moeders oplossen; empathie speelt echter geen mediërende rol bij het effect van controle op conflictresolutie.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent182925 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDirecte en Indirecte Effecten van Waargenomen Controle op Conflictresolutie: De Mediërende Rol van Empathie
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsAdolescentie
dc.subject.keywordsConflictresolutie
dc.subject.keywordsControle
dc.subject.keywordsEmpathie
dc.subject.courseuuPedagogische Wetenschappen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record