Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorStel, H.F van
dc.contributor.advisorMan-van Ginkel, J.M de
dc.contributor.authorBuren, J.I. van
dc.date.accessioned2011-10-03T17:01:03Z
dc.date.available2011-10-03
dc.date.available2011-10-03T17:01:03Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/9205
dc.description.abstractInleiding Jaarlijks stijgt het aantal aanvragen voor Ambulancezorg binnen bij de MKA. Door deze groei zal er effectiever getrieerd moeten worden. Doel Inzicht verkrijgen in de huidige telefonische triage op de MKA. Onderzoek naar de eisen en behoeften in een telefonische triage systeem, van professionals die werkzaam zijn bij een MKA. Daarbij draagt dit onderzoek bij aan een wetenschappelijke onderbouwing voor een keuze of ontwikkeling van een telefonisch triage systeem, welke het best passend is voor de Nederlandse Meldkamers voor Ambulancezorg. Onderzoeksvraag Welke eisen en behoeften stellen belanghebbenden, die werkzaam zijn bij een Meldkamer Ambulancezorg, aan het telefonische triage systeem voor de Meldkamer Ambulancezorg. Methode De opzet van het onderzoek is mixed methods. Een kwalitatieve inventarisatie is uitgevoerd door middel van interviews. De uitkomsten zijn verwerkt in een vragenlijst, waaruit kwantitatieve data kwam. Resultaten De centralisten (65,5%) zijn tevreden over de huidige gehanteerde methode van telefonische triage op de Meldkamer Ambulancezorg. De leidinggevenden (13,0%) en MMA’s (10,0%) zijn minder tevreden. De belangrijkste voorwaarde voor een goed systeem is volgens de centralisten (91,2%) het snel en adequaat triëren. De processen intake en uitgifte moeten gescheiden worden (51,4%) en er zijn verschillende competenties noodzakelijk voor deze processen (61,1%). Conclusie Leidinggevenden en MMA’s geven aan minder tevreden te zijn met de huidige systematiek als centralisten. Centralisten geven voorkeur aan ABCDE systeem, leidinggevenden en MMA’s aan AMPDS. Volgens centralisten en leidinggevenden moeten verpleegkundigen de triage op de MKA verzorgen. MMA’s geven aan dat ambulance intake centralisten dit net zo goed kunnen. Om een goed onderbouwd telefonisch triage systeem in te voeren of te ontwikkelen is nader onderzoek nodig.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent264244 bytes
dc.format.extent108673 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe Meldkamer met de Toekomst, welke essentiële elementen mogen niet ontbreken binnen een telefonisch triage systeem voor de Meldkamer Ambulancezorg.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsTriage, telefonische, meldkamer ambulancezorg, pre-hospitaal, Verpleegkundig.
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record