Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorVersloot, A.M.
dc.contributor.advisorPrins, F.J.
dc.contributor.authorKoster, J.S.
dc.date.accessioned2011-09-30T17:00:48Z
dc.date.available2011-09-30
dc.date.available2011-09-30T17:00:48Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/9195
dc.description.abstractHetonderzoekgaat in op de vraag hoe leertransfer en trainingstransfer van een in- company management development (MD-)trajectvoor het hoger management van eenzakelijkedienstverlener door oud-trainees wordtgepercipieerd. Op basis van analyse van vragenlijsten en diepte-interviews wordtinzichtverkregen in welkemechanismenverantwoordelijkzijnvoorgepercipieerde leer- en trainingstransfer. Dezeinzichtengevenverdieping in de bestaandeliteratuur met betrekking tot leer- en trainingstransfer, biedenimplicatiesvoortrainingsdesigns en gevenaanknopingspuntenvoorverderonderzoek.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent738049 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleRendement van een Management Development Traject: Hoe wordenleertransfer en trainingstransfer van een in-company management development trajectvoor het hoger management van eenzakelijkedienstverlener door oud-trainees gepercipieerd?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsMD
dc.subject.keywordsmanagement development
dc.subject.keywordsleadership
dc.subject.keywordsleiderschap
dc.subject.keywordstraining
dc.subject.keywordsrendement
dc.subject.keywordsopleidingskunde
dc.subject.keywordstrainingstransfer
dc.subject.keywordsleertransfer
dc.subject.keywordstraineepercepties
dc.subject.keywordsethnomethodologie
dc.subject.keywordsimpact
dc.subject.keywordsKirkpatrick
dc.subject.keywordslerende organisaties.
dc.subject.courseuuOnderwijskundig ontwerp en advisering


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record