Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorTaris, T.
dc.contributor.authorGraaf, M.S. de
dc.date.accessioned2011-09-21T17:08:46Z
dc.date.available2011-09-21
dc.date.available2011-09-21T17:08:46Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/9122
dc.description.abstractIn dit longitudinaal onderzoek werden twee centrale hypothesen getoetst aan de hand van een procesmodel. Verwacht werd dat trainingsdeelnemers die een stimulerende werkomgeving ervaren meer groeien gedurende hun training (trainingsresultaten) en een betere transfer (gemeten als transfermotivatie & inrolprestatie) realiseren dan trainingsdeelnemers die dit niet ervaren. Daarnaast werd onderzocht of tijdens het trainingstraject een wisselwerking optrad tussen de stimulerende werkomgeving en de motivatie voorafgaande aan de training en de transfermotivatie. De resultaten uit dit onderzoek ondersteunden het idee dat het volgen van een training leidt tot een, ook voor collega’s en leidinggevenden zichtbare, groei in trainingsrelevante attitudes, inzichten en vaardigheden. Motivatie voorafgaande aan de training had hier een positief effect op. De trainingsresultaten gingen gepaard met, maar hadden geen effect op, het realiseren van een betere transfer. De trainingsdeelnemers met een stimulerende werkomgeving haalden meer uit hun training en waren vooraf meer gemotiveerd om de training te volgen dan trainingsdeelnemers met een minder stimulerende werkomgeving. Een belangrijke bevinding buiten de hypothesen om was dat leeftijd een negatief effect had op de motivationele aspecten. De resultaten van dit onderzoek hebben enerzijds trainingsgeoriënteerde en structurele implicaties voor de manier waarop organisaties aan hun werkomgeving moeten werken en anderzijds structurele implicaties voor de manier waarop trainingsbureaus trainingen moeten (her)structureren om een goede transfer te realiseren.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1460794 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe Invloed van de Werkomgeving ervaren door Trainingsdeelnemers op hun Trainingsmotivatie, Trainingsresultaten en Transfer naar het Werk toe: De Invloed van het Organisatietransferklimaat op de Motivatie voorafgaande aan de Training, de Trainingsscores, de Transfermotivatie en de Inrolprestatie van Trainingsdeelnemers
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsTrainingsmodel
dc.subject.keywordsWerkomgeving
dc.subject.keywordsTrainingsmotivatie
dc.subject.keywordsTrainingsresultaten
dc.subject.keywordsTransfermotivatie
dc.subject.keywordsWerkprestatie
dc.subject.courseuuArbeids- en organisatiepsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record