Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSchut, H.
dc.contributor.authorKoopman, E.M.
dc.date.accessioned2011-07-21T17:02:52Z
dc.date.available2011-07-21
dc.date.available2011-07-21T17:02:52Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/7502
dc.description.abstractDeze studie had als doel inzicht te verschaffen in het gebruik van literatuur (romans, verhalen, gedichten) als copingstrategie bij verliesverwerking. ‘Verlies’ had zowel betrekking op de dood van een naaste als op verlies van een naaste door scheiding of verhuizing. De eerste algemene vraag was of er verschillen zijn qua demografische achtergrond en persoonlijkheid tussen mensen die literatuur lezen, mensen die muziek luisteren en mensen die geen van beide doen tijdens verliesverwerking. Een tweede algemene vraag was welke functies literatuur lezen van vervullen bij verliesverwerking. Vanuit de theorie werd verondersteld dat inzicht, herkenning, steun, catharsis, ervaren van nieuwe emoties en afleiding relevante functies konden zijn. 204 participanten vulden een vragenlijst in over hun belangrijkste verlieservaring. 66 van hen gebruikten geen muziek en geen literatuur tijdens verliesverwerking, 67 alleen muziek, 20 alleen literatuur, en 51 zowel literatuur als muziek. Lezers waren vaker hoog opgeleid, ouder, en vrouw. Mensen die geen van beide gebruikten scoorden significant lager dan alle andere groepen op emotiegerichte coping. De groep die zowel literatuur als muziek gebruikte rapporteerde een significant hogere impact van het verlies dan de andere groepen. Qua functies werd op ‘afleiding’ significant hoger gescoord door lezers dan door muziekluisteraars binnen de groep die beide gebruikte. Muziekluisteraars scoorden hoger dan lezers op ‘ervaren nieuwe emoties’ en ‘herkenning’. Deze resultaten suggereren dat verschillende kunstvormen verschillende functies kunnen hebben tijdens de verliesverwerking, en dat mensen een kunstvorm uitkiezen die past bij hun copingbehoeften.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent271624 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleHet lezen van literatuur als copingstrategie bij verliesverwerking
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsVerliesverwerking
dc.subject.keywordscoping
dc.subject.keywordsliteratuur
dc.subject.keywordsmuziek
dc.subject.keywordsfuncties
dc.subject.courseuuKlinische en Gezondheidspsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record