Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorVersloot, AM
dc.contributor.advisorTorn, GA
dc.contributor.authorAnbeek, D.S.
dc.date.accessioned2011-07-13T17:02:17Z
dc.date.available2011-07-13
dc.date.available2011-07-13T17:02:17Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/7381
dc.description.abstractDitonderzoekrichtzich in hoofdzaak op de vraag: Onderwelkevoorwaardenzijnbasisschoolleerkrachtenbereidomdeeltenemenaan peercoaching? Aan de hand van eenliteratuurstudieworden de belangrijkstevoorwaarden van effectieve peercoaching voorvorengehaald. Via eenvragenlijstwordtaaneengroepbasisschoolleerkrachtengevraagd hoe belangrijkzij de voorwaardeninschatten en in hoeverre de aan- of afwezigheid van de voorwaardenhunmotiveertomdeeltenemenaan peercoaching. De verwachting is dat de opbrengsten van peercoaching positiefwordeningeschat. Ookwordterverwachtdat de organisatievoorwaarden van peercoaching eenobstakelvormenvoor de uitvoeringervan. Verderwordtverwachtdat de oudereleerkracht minder gemotiveerd is voor peercoaching. Uit de onderzoeksresultatenblijktdatervrijwelnietaan peercoaching wordtgedaan. Verdergeeft het onderzoekaandatzowel de ‘jonge’ als de ‘oudere’ leerkrachtenpositiefstaan ten opzichte van peercoaching. De organisatievoorwaardetijdwordtgezienalsgrootsteobstakelvoor de deelnameaan peercoaching. De persoonlijkeovertuiging over het eigenkunnenalsleerkracht, speelt de belangrijksterolbij de beslissingomdeeltewillennemenaan peercoaching.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1644373 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titlePeercoachingbereidheid van Basisschoolleerkrachten
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsPeercoaching
dc.subject.courseuuOnderwijskundig ontwerp en advisering


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record