Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorThunnissen, Marian
dc.contributor.authorBleeker, Benthe
dc.date.accessioned2022-03-15T00:00:59Z
dc.date.available2022-03-15T00:00:59Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/596
dc.description.abstractHet is noodzakelijk voor organisaties om wendbaar te zijn indien zij willen functioneren in deze constant veranderende wereld. Voor de wendbaarheid van een organisatie is het van belang dat haar werknemers blijven leren en ontwikkelen. Gemeentelijke organisaties krijgen veelal te maken met grote veranderingen door decentralisatie en veranderingen in de externe wereld. Het is daarom van belang om inzicht te krijgen in welke factoren invloed uitoefenen op de deelname van gemeenteambtenaren aan formele en informele leer- en ontwikkelactiviteiten. In dit onderzoek is er gepoogd deze factoren in kaart te brengen aan de hand van het AMO-model. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: Op welke wijze hebben de capaciteiten (A), de motivatie (M) en de mogelijkheden (O) van gemeenteambtenaren invloed op hun deelname aan formele en informele leer- en ontwikkelactiviteiten? Deze onderzoeksvraag is beantwoord aan de hand van semigestructureerde interviews. Er zijn twintig gemeenteambtenaren geïnterviewd binnen één gemeentelijke organisatie en er is aldus gebruik gemaakt van een case-study. Uit de resultaten uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat als gemeenteambtenaren beschikken over de benodigde capaciteit (kennis en persoonlijk vermogen), een autonome vorm van motivatie en fysieke en sociale mogelijkheden dit een stimulerende invloed heeft op hun deelname aan formele en informele leer- en ontwikkelactiviteiten.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isoNL
dc.subjectEen kwalitatief onderzoek naar de deelname van gemeenteambtenaren aan formele en informele leer- en ontwikkelactiviteiten.
dc.titleKunnen, willen en mogen deelnemen?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsAMO; Leren en ontwikkelen; Formeel leren; Informeel leren; Motivatie; SDT
dc.subject.courseuuStrategisch Human Resource Management
dc.thesis.id2840


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record