Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorAvest, K.H. ter
dc.contributor.authorJong, J.A. de
dc.date.accessioned2010-09-24T17:00:43Z
dc.date.available2010-09-24
dc.date.available2010-09-24T17:00:43Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/5794
dc.description.abstractEen praktisch-theologisch onderzoek naar het horen en ervaren van vmbo’ers tijdens de preek. De probleemstelling voor dit onderzoek luidt als volgt: Wat is de relatie tussen wat de predikant beoogt bij het maken van keuzes tijdens de voorbereiding en uitvoering van zijn/haar preek, en wat de vmbo’er hoort en ervaart? Daarbij zoeken we in het empirische deel eerst naar antwoorden op een viertal deelvragen: 1. Welke intenties heeft de predikant bij de voorbereiding van zijn/haar preek? 2. Welke concrete keuzes maakt hij met het oog op de uitvoering ervan? 3. Welke concrete keuzes maakt hij tijdens de uitvoering ervan? 4. Wat hoort de vmbo’er tijdens de preek? Op dit inleidende hoofdstuk volgt eerst een theoretisch kader in deel 1, bedoeld om inzicht te verschaffen in de achtergronden bij de kernelementen uit de probleemstelling: preken, predikant, hoorder, vmbo'er, en de ontwikkeling van identiteit en geloof bij jongeren, omdat het horen en ervaren van de vmbo’er (tijdens de preek) hier nooit los van staat. Na het theoretisch kader volgt in het empirische deel in deel 2 het kwalitatieve onderzoek. In de onderzoeksopzet wordt uitleg gegeven over de keuzes bij de aanpak van dit onderzoek. Vervolgens volgen portretten van de respondenten bij wie we de semi-gestructureerde (stimulated recall) interviews hebben afgenomen. Deze scriptie eindigt na de analyse van de onderzoeksresultaten met de conclusies.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent629267 bytes
dc.format.extent968840 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.title“Ik vind het op zich wel eh… soort van leuk in de kerk” - een praktisch-theologisch onderzoek naar het horen en ervaren van vmbo’ers tijdens de preek.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordspreek, vmbo'er, vmbo-er, vmbo, predikant, horen, ervaren, jongeren, preken
dc.subject.courseuuTheologie en kerkelijke gemeente


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record