Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorReitz, E
dc.contributor.authorDelft, S. van
dc.contributor.authorBroek, M.M. van den
dc.contributor.authorFeenstra, R.C.
dc.contributor.authorKruijk, S. de
dc.date.accessioned2010-09-06T17:01:51Z
dc.date.available2010-09-06
dc.date.available2010-09-06T17:01:51Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/5626
dc.description.abstractDoel: Het verband onderzoeken tussen de persoonlijkheid van een kind, de ouder-kind relatie en het opvoedingsgedrag van ouders. Methode: In totaal hebben 574 leerlingen, van 10 tot 14 jaar oud (M=12.02; SD=.77), meegewerkt aan het cross-sectionele onderzoek. De respondenten hebben vragenlijsten ingevuld die betrekking hebben op hun persoonlijkheid, de relatie met hun ouders en het opvoedingsgedrag van hun ouders. Resultaten: Uit de resultaten blijkt dat een hoge mate van drie van de Big Five schalen samen hangt met een autoritatieve opvoeding. Een lage mate van vier van de Big Five schalen hangt samen met een autoritaire opvoeding. Autoritair opvoedingsgedrag hangt samen met steun en negatieve interactie van zowel vader als moeder. Autoritatief opvoedingsgedrag hangt samen met steun voor vader en moeder en hangt samen met negatieve interactie voor vader. Met betrekking tot de mate van steun is een verband gevonden voor vier van de Big Five schalen. Voor de mate van negatieve interactie is er een verband gevonden voor twee van de Big Five schalen. Uit de analyse blijkt het verschil tussen vader en moeder voor alle 5 de persoonlijkheden (zowel hoog als laag) significant zijn. De gemiddelde score op steun en negatieve interactie is, met een paar uitzonderingen, voor moeder hoger dan voor vader. Conclusie: De gevonden verbanden zijn veelbelovend voor de praktijk en vervolgonderzoek. De sterke punten en beperkingen van het onderzoek worden besproken, net als de mogelijkheden voor vervolgonderzoek.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent210213 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleHet verband tussen de persoonlijkheid van een kind, de relatie met de ouders en het opvoedingsgedrag van de ouders.
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsPersoonlijkheid, opvoedingsgedrag, ouder-kind relatie
dc.subject.courseuuPedagogische Wetenschappen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record