Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorWijnroks, A
dc.contributor.authorMeier, J.M.
dc.contributor.authorTack, A.C.
dc.date.accessioned2010-09-01T17:01:18Z
dc.date.available2010-09-01
dc.date.available2010-09-01T17:01:18Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/5500
dc.description.abstractDoel: Het doel van dit onderzoek is meer zicht krijgen in de ontwikkeling van het executief functioneren. De nadruk ligt op de onderlinge relatie tussen werkgeheugen en inhibitie. Nagegaan wordt of de leeftijd van de kinderen hierop van invloed is en in hoeverre problemen in de aandacht samenhangen met problemen in het executief functioneren. Methode: Bij 101 kinderen zijn vier computertaken afgenomen, die de twee executieve functies (inhibitie en werkgeheugen) representeren. De gebruikte taken zijn: Heartsflowers, Flankerfish, Odd One Out en Keep Track. Met de TRF zijn gegevens verzameld over de mate waarin de kinderen aandachtproblemen laten zien. Resultaten: Tussen de twee executieve functies werkgeheugen en inhibitie is een zwakke samenhang gevonden. De prestaties van de vijfjarigen op zowel de inhibitietaak Flankerfish als de werkgeheugentaak Keep Track verschillen significant van de zesjarigen. Op de inhibitietaak Heartsflowers en de werkgeheugentaak Odd One Out is leeftijd niet van invloed gebleken. Kinderen met aandachtproblemen scoren niet opvallend minder goed op de computertaken. Conclusie: De inhibitietaken en werkgeheugentaken vertonen slechts weinig overlap en meten dus verschillende cognitieve functies. Er is geen eenduidig antwoord mogelijk op het verloop van de ontwikkeling van het werkgeheugen en het vermogen tot inhiberen, dit blijkt afhankelijk van de taak. Kinderen met aandachtproblemen beschikken niet over een minder goed ontwikkeld werkgeheugen en niveau van inhibitie, dan kinderen zonder aandachtproblemen. Meer onderzoek is gewenst aangezien in dit onderzoek geen eenduidige resultaten gevonden worden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent115716 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe ontwikkeling van executieve functies bij 5, 6 en 7 jarigen
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsexecutieve functies
dc.subject.keywordswerkgeheugen
dc.subject.keywordsinhibitie
dc.subject.keywordsjonge kinderen
dc.subject.keywordsaandacht
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record