Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorHale, B
dc.contributor.advisorRaaymakers, Q
dc.contributor.authorScheper, S.W.
dc.contributor.authorSnijder, K.
dc.date.accessioned2010-07-26T17:00:28Z
dc.date.available2010-07-26
dc.date.available2010-07-26T17:00:28Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/4880
dc.description.abstractDit artikel presenteert een longitudinale studie over het effect van sociale fobie (zoals gemeten met de “Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders”) op (verticale) identiteit (zoals gemeten met “The Spatial Continuity of Identity Questionnaire”), waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd en sekse. Onderzocht werd of dit effect gelijk blijft in verschillende jaren en of er een verandering van het effect optreedt na een jaar. Verticale integratie kan gedefinieerd worden als de mate waarin verschillende identiteiten op persoonlijke relevante domeinen zijn geïntegreerd. In 2007/2008 (WAVE 1) en in 2008/2009 (WAVE 2) werd een steekproef van 454 Nederlandse studenten gemeten. Hiërarchische Regressie analyses van de data bevestigde het verwachtte effect van sociale fobie op identiteit, suggererend dat sociale fobie leidt tot een minder samenhangende identiteit. sekse lijkt weinig invloed uit te oefenen op deze relatie in tegenstelling tot leeftijd. De bevinding dat sekse geen invloed heeft is echter opvallend, aangezien eerdere studies een effect van sekse aantoonden. Het effect van leeftijd blijkt binnen deze studie niet eenduidig. Een beperking van deze studie is dat niet de gehele populatie van het secundaire onderwijs meegenomen is binnen het onderzoek. Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek bevatten verder onderzoek naar de rol van context factoren die de relatie tussen sociale angst en identiteit beïnvloeden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent146155 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe invloed van sociale fobie op identiteit van adolescenten
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsVerticale identiteit
dc.subject.keywordsidentiteit
dc.subject.keywordsPersoonlijkheid
dc.subject.keywordsSociale Fobie
dc.subject.keywordsAngst
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record