Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorFavier, Tim
dc.contributor.authorKeulen, Arjen van
dc.date.accessioned2023-11-02T01:01:13Z
dc.date.available2023-11-02T01:01:13Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/45464
dc.description.abstractKlimaateducatie is een onderdeel van de aardrijkskundelessen. Wat er precies wordt lesgegeven en op welke manier is afhankelijk van de oriëntatie van de docent. Oriëntaties kunnen worden ingedeeld in op basis van leerdoelen, einddoelen en overtuigingen van de docent. Zo wil de ene docent de kennis over de fysische processen die spelen overbrengen, terwijl een andere docent leerlingen wil leren hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Een kwantitatief meetinstrument om de mate waarin de verschillende oriëntaties betreft klimaatverandering onder aardrijkskundedocenten voorkomen is nog niet ontwikkeld. In dit onderzoek komt naar voren hoe zo’n kwantitatief meetinstrument vorm kan krijgen. Op basis van eerder uitgevoerd kwalitatief onderzoek zijn variabelen van tien oriëntaties omgezet naar enquêtevragen waarmee de mate waarin de oriëntaties voorkomen is vastgesteld. De eendimensionale en tweedimensionale vragen op basis van die variabelen geven de mogelijkheid een korte enquête te creëren waarmee een groter kwantitatief onderzoek kan worden ontwikkeld. Abstract Climate education is a part of geography lessons. What exactly is taught and the way it is taught depends on the orientation of the teacher. Orientations can be classified based on learning goals, purposes and underlying convictions of the teacher. One teacher might want to teach about the physical processes of climate change, while another wants students to be able to deal with the consequences of climate change. A quantitative instrument to determine the ratio of orientations of geography teachers concerning climate has not been developed yet. This study shows how such a quantitative measuring instrument can be formed. Based on already executed qualitative research, variables of ten orientations have been converted to survey questions with which the ratio of orientations has been established. The one dimensional and two dimensional questions based on those variables give the opportunity to create a short survey for a large quantitative study.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isoNL
dc.subjectHet ontwikkelen van een enquête als meetinstrument om de oriëntaties van aardrijkskundedocenten ten aanzien van klimaateducatie vast te kunnen stellen.
dc.titleMeetinstrument ontwerp voor oriëntaties van aardrijkskundedocenten ten aanzien van klimaateducatie
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsAardrijkskunde; oriëntaties; klimaateducatie; meetinstrument; docenten
dc.subject.courseuuGeografie: educatie en communicatie
dc.thesis.id24904


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record