Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBroekhuizen, Martine
dc.contributor.authorHintum, Marijke van
dc.date.accessioned2022-10-26T00:00:39Z
dc.date.available2022-10-26T00:00:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/43071
dc.description.abstractSamenvatting In 2018 is het actieprogramma Kansrijke Start opgezet. Dit actieprogramma richt zich op het ondersteunen van ouders en kinderen in een kwetsbare situatie vóór, tijdens en na de zwangerschap tot en met de eerste twee levensjaren van het kind (de eerste 1000 dagen van het kind). De gemeente Asten heeft hiervoor de Lokale Coalitie Kansrijke Start Asten (LCKSA) opgezet. Vanuit de gemeente is de behoefte uitgesproken om te onderzoeken wat er binnen het huidige zorgnetwerk goed werkt, wat er versterkt kan worden en hoe dit versterkt kan worden. Hiervoor zijn semigestructureerde interviews afgenomen met 9 professionals. De data van de interviews is op basis van een thematische analyse geanalyseerd. Vanuit de literatuur (deductief) en de interviews (inductief) zijn de volgende thema’s naar voren gekomen: samenwerking tussen professionals, (vroeg)signaleren van risico- en beschermende factoren, de signalerings- en zorgkaart, het Sociaal Team, laagdrempeligheid van professionals en communicatie met ouders. Voor deze thema’s is geanalyseerd wat werkt, wat versterkt kan worden en hoe dit versterkt zou kunnen worden. De kernpunten om hiervan mee te nemen zijn: 1. Afstemmen van verwachtingen tussen professionals. 2. Herhaling van kennis en expertise omtrent risico- en beschermende factoren. 3. De signalerings- en zorgkaart meer zichtbaar maken. 4. Één aanspreekpunt voor professionals. 5. De hulpvraag van de professional als leidend nemen. 6. Extra laagdrempelige ondersteuning bieden vanuit de JGZ. 7. Communicatie met laaggeletterden versterken. Wanneer hier op wordt ingezet kan de ondersteuning van ouders in een kwetsbare positie binnen de eerste 1000 dagen van het kind verder worden versterkt.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isoNL
dc.subjectOndersteuning van ouders in een kwetsbare positie binnen de eerste 1000 dagen van het kind in de Gemeente Asten
dc.titleOndersteuning van ouders in een kwetsbare positie binnen de eerste 1000 dagen van het kind in de Gemeente Asten
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsKansrijke Start; preventieve ouder ondersteuning; kwetsbare situatie
dc.subject.courseuuYouth, Education and Society
dc.thesis.id11542


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record