Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBaan-Unlusoy, A. van der
dc.contributor.authorWeij, E.J.E. van der
dc.date.accessioned2020-10-30T19:00:12Z
dc.date.available2020-10-30T19:00:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/38057
dc.description.abstractThe purpose of this research was to gain insight into innovative approaches in primary education in the Netherlands and how these innovations relate to traditional innovative education (Montessori, Dalton, Jenaplan and Waldorf school education). The applications for the innovation fund in education (Schoolleiders Innovatie Ontwikkel Fonds) were analyzed to understand the trends for innovating in primary education on the national level. Ten school directors whose school have implemented new innovations were interviewed to gain insights into the reasons behind these changes. Current innovative ideas are compared with traditional innovative education. The results show that the national reasons for innovation are generally of a practical nature, such as teacher shortages and workload. The innovative elements that are implemented at the schools reflect, reflect generally for organizational and personnel changes such as working in units and job differentiation. In the renewal of education at regular primary schools, recognizable aspects of traditional innovation education are used. However, the combination of elements through which education is organized and organized is innovative. This research gives reason that pedagogical visions in regular schools do not play such a big role as in traditional innovation education. In conclusion, it can be stated that a lot of inspiration and valuable elements can still be taken from the traditional innovation education, some of which was designed 100 years ago and by that it can still contribute to innovations in education in the Netherlands. Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in innovatieve aanpakken in het primair onderwijs in Nederland en hoe deze innovaties zich verhouden tot het traditionele vernieuwingsonderwijs (montessorionderwijs, daltononderwijs, jenaplanonderwijs en vrijeschoolonderwijs). De aanvragen voor het innovatiefonds voor het primair onderwijs (Schoolleiders Innovatie Ontwikkel Fonds) zijn geanalyseerd om inzicht te krijgen in de trends voor innoveren in het primair onderwijs op landelijk niveau. Tevens zijn er tien schoolleiders geïnterviewd die in hun school het onderwijs vernieuwend invullen en organiseren om inzicht te krijgen in de redenen achter deze veranderingen. De huidige innovatieve ideeën zijn vergeleken met traditioneel vernieuwingsonderwijs. De resultaten tonen aan dat de algemene redenen voor innovatie over het algemeen van praktische aard zijn zoals het lerarentekort en de werkdruk. De vernieuwende elementen die worden doorgevoerd op de scholen omvatten over het algemeen organisatorische en personeelsveranderingen zoals het werken in units en functiedifferentiatie. In het vernieuwen van de onderwijstijd op reguliere basisscholen worden er herkenbare elementen van het traditionele vernieuwingsonderwijs gebruikt. Echter, de combinatie van aspecten waardoor het onderwijs wordt ingevuld en georganiseerd is vernieuwend. Tot slot geeft dit onderzoek aanleiding om aan te nemen dat een pedagogische visie op reguliere scholen een minder grote rol speelt dan bij het traditioneel vernieuwingsonderwijs. Concluderend kan worden gesteld dat er nog steeds veel inspiratie en waardevolle elementen uit het traditioneel vernieuwingsonderwijs gehaald kunnen worden die bijdragen aan innovaties in het primair onderwijs in Nederlands ondanks dat dit 100 jaar geleden is ontwikkeld en vormgegeven.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1207746
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.titleOld wine in new bottles Een kwalitatieve studie naar innovatie in het Nederlands primair onderwijs
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsprimary education; education time; innovations; implementing; organization; traditional innovation education; Montessori education; Dalton education; Jenaplan education; Waldorf education; primair onderwijs; onderwijstijd; innovaties; invulling; organisatie; traditioneel vernieuwingsonderwijs; montessorionderwijs; daltononderwijs; jenaplanonderwijs; vrijeschoolonderwijs.
dc.subject.courseuuYouth, Education and Society


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record