Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBlom, E.
dc.contributor.authorHorst, E.M. van der
dc.date.accessioned2020-10-02T18:00:17Z
dc.date.available2020-10-02T18:00:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/37804
dc.description.abstractHet doel van dit onderzoek is inzicht geven in hoe deelnemers van Taal Doet Meer (TDM) het woordgebruik, dat deze organisatie gebruikt om hen te omschrijven, percipiëren. Allereerst is het woordgebruik van TDM in kaart gebracht door verschillende publicaties van de organisatie te analyseren. Door middel van kwalitatieve semigestructureerde interviews is vervolgens aan 27 respondenten, bestaande uit deelnemers, medewerkers en vrijwilligers van TDM, gevraagd hoe zij dit woordgebruik ervaren. Uit de interviews kwam naar voren dat de imposante hoeveelheid omschrijvingen die TDM nu gebruikt, er toe leidt dat de respondenten niet alle omschrijvingen passend vinden voor de doelgroep van TDM. Daarbij geven deelnemers aan zich geaccepteerd te voelen als Utrechter, maar zorgt de toevoeging van bijvoeglijke naamwoorden als ‘anderstalig’ of ‘nieuw’ voor een tweedeling binnen de in-group Utrechters. Dit impliceert een gevoel van sociale afstand onder de deelnemers. Daarentegen beoordelen deelnemers omschrijvingen waarin de nadruk wordt gelegd op het leren van de taal als heel positief. Als deze termen worden geaccepteerd door zowel de out-group als de in-group, kan het bijdragen aan het versterken van empowerment van de deelnemers. Het onderzoek sluit af met de aanbeveling voor TDM om een explicieter beleid voor haar woordgebruik te maken. Daarnaast wordt aanbevolen om de termen ‘taalcursist’ en ‘taalleerder’ actief te gaan gebruiken.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent745844
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleWoorden doen meer: een studie naar de percepties van deelnemers bij het woordgebruik van Taal Doet Meer om hen te omschrijven.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsWoordgebruik Taal Doet Meer; Percepties bij woordgebruik; Stereotypering; Empowerment; In-group out-group.
dc.subject.courseuuYouth, Education and Society


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record