Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorTorenvlied, Dr. R.
dc.contributor.advisorvan der Lippe, Prof. dr. Ir. A.G.
dc.contributor.authorVisser, E.E.
dc.date.accessioned2009-10-27T18:01:35Z
dc.date.available2009-10-27
dc.date.available2009-10-27T18:01:35Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/3753
dc.description.abstractDit onderzoek biedt sociaalwetenschappelijk inzicht ten behoeve van verenigingbeleid, binnen de KNVB, FORUM en het Nationaal Jeugdsportfonds. De probleemstelling die ten grondslag ligt aan dit onderzoek luidt: ‘In hoeverre kan lidmaatschapduurzaamheid door kinderen op sportverenigingen worden verklaard vanuit de inkomensklasse van ouders, het beleid van de sportvereniging en de sociale binding van het sportende kind?’ Voor de beantwoording zijn drie hypotheses getoetst: - Hypothese 1: Inkomensklasse bevordert lidmaatschapduurzaamheid - Hypothese 2: Verenigingbeleid bevordert lidmaatschapduurzaamheid - Hypothese 3: Sociale binding bevordert lidmaatschapduurzaamheid Door middel van een literatuurstudie is een verkenning gemaakt naar de factoren, die van invloed zijn op lidmaatschapduurzaamheid. De hierbij verkregen inzichten zijn verwerkt in een vragenlijst. De vragenlijst is verstuurd naar voetbalverenigingen in Nederland. De effecten van inkomensklasse, verenigingbeleid en sociale binding op de lidmaatschapduurzaamheid van kinderen uit lage inkomensklasse zijn in kaart gebracht. De drie gestelde hypothesen zijn bevestigd. Het onderzoek, de hieruit verkregen gegevens en de beleidsaanbevelingen richten zich specifiek op: - bestuursbeleid, vrijwilligersbeleid, medewerkerbeleid (zoals taken en verantwoordelijkheden van de coach en andere begeleiders van het kind) - marketing en communicatie extern (naar scholen, ouders) en intern (naar alle medewerkers, bestuursleden, de doelgroep en overige leden)
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent851797 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe sportvereniging, rijk aan kansen!
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsSport
dc.subject.keywordsbeleid
dc.subject.keywordssociale effecten
dc.subject.keywordslidmaatschap
dc.subject.keywordssociale binding
dc.subject.keywordsduurzaamheid
dc.subject.keywordslage inkomensklasse
dc.subject.keywordsverenigingbeleid
dc.subject.courseuuVraagstukken van beleid en organisatie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record