Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLinge, R.van
dc.contributor.authorQuax, M.A.
dc.date.accessioned2009-10-26T18:01:13Z
dc.date.available2009-10-26
dc.date.available2009-10-26T18:01:13Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/3647
dc.description.abstractSamenvatting Borging van belevingsgerichte zorg Inleiding Onderzoek naar de effecten van belevingsgerichte zorg laat een minieme meerwaarde zien. Daarentegen zijn de ervaringen met belevingsgerichte zorg die in de dagelijkse praktijk en op congressen gehoord worden positief te noemen. Doel De kennis die door middel van dit onderzoek verkregen is, geeft een organisatie die belevingsgerichte zorg heeft ingevoerd, informatie over welke stijl van leidinggeven en welk niveau van teamleren de borging van belevingsgerichte zorg positief beïnvloedt. Tevens levert dit onderzoek een bijdrage aan de theorievorming ten aanzien van borging van innovaties. Onderzoeksvragen Welk(e) stijl(en) van leidinggeven is (zijn) van invloed op de borging van belevingsgerichte zorg? Welk niveau van teamleren is van invloed op de borging van belevingsgerichte zorg? Methode Er is een kwantitatief, beschrijvend onderzoek uitgevoerd naar relaties tussen borging van belevingsgerichte zorg en stijl van leidinggeven c.q. niveau van teamleren. Data werden verzameld middels de Charismatisch Leiderschap in Organisaties (CLIO), het deel ‘Teamleerproces’ van de Team Learning Survey (TLS) van Dechant en een door de onderzoeker ontwikkelde Scorelijst Borging. Resultaten Transactioneel leiderschap en synergistisch teamleren is het meest gemeten bij een matige tot lage borging. Conclusie Er is geen significant verband gevonden tussen leiderschapsstijl en borging van belevingsgerichte zorg. Synergistisch teamleren is een niveau van teamleren wat passend is bij belevingsgerichte zorg. Het meten van de borging van belevingsgerichte zorg middels de Scorelijst Borging geeft een te beperkt beeld. Aanbevelingen Vervolgonderzoek dient plaats te vinden binnen grotere aantallen instellingen om zodoende meer verschillen in borging van belevingsgerichte zorg te vinden. Observatie op belevingsgerichte aspecten geeft waarschijnlijk een beter beeld van de borging. Tevens is het interessant de relatie tussen teamleren en stijl van leidinggeven te onderzoeken.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1163737 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleBorging van Belevingsgerichte Zorg
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsbelevingsgerichte zorg, leiderschapstijl, teamleren, borging
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record