Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLe Blanc, P.
dc.contributor.authorBorn, J.F.M.
dc.date.accessioned2009-07-28T17:06:57Z
dc.date.available2009-07-28
dc.date.available2009-07-28T17:06:57Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2837
dc.description.abstractIn dit onderzoek is gekeken naar de invloed van generatieverschillen op de relatie van de pijlers van inzetbaarheid, te weten: motivatie, betrokkenheid, gezondheid, en competenties, met welzijn en ervaren arbeidsmarktwaarde. Door middel van een internetvragenlijst is data verzameld van 93 personen van verschillende sectoren en generaties. Uit het onderzoek komt naar voren dat er inderdaad verschillen zijn in de relaties tussen de pijlers van inzetbaarheid en de uitkomstmaten; waar voor de ene generatie een pijler gerelateerd is aan welzijn, is voor een andere generatie dit niet het geval. Het onderzoek heeft uitgewezen dat drie van de vier pijlers van inzetbaarheid gerelateerd zijn aan welzijn en ervaren arbeidsmarktwaarde (betrokkenheid, gezondheid, en competenties). De pijlers lijken echter vooral van belang voor de Babyboom generatie en de Pragmatische generatie. Bij generatie X en de Screenagers zijn weinig significante relaties gevonden. Er moet meer onderzoek gedaan worden naar welke aspecten van inzetbaarheid met elkaar samenhangen voordat er verdere theorievorming tot stand kan komen. De praktische implicaties van het onderzoek zijn dat er bij het ontwikkelen van een HR-beleid ten aanzien van inzetbaarheid rekening gehouden moet worden met de generatieverschillen, opdat het beleid voor alle werknemers optimaal effect zal opleveren.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent351341 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleGeneratieverschillen in Inzetbaarheid. De invloed van generatieverschillen op de relatie van de pijlers van inzetbaarheid met welzijn en arbeidsmarktwaarde
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsGeneraties
dc.subject.keywordsgeneratieverschillen
dc.subject.keywordsinzetbaarheid
dc.subject.keywordspijlers
dc.subject.keywordswelzijn
dc.subject.keywordservaren arbeidsmarktwaarde
dc.subject.keywordsemployability
dc.subject.keywordsperceived employability
dc.subject.keywordswellbeing
dc.subject.keywordsgeneration.
dc.subject.courseuuArbeids- en organisatiepsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record