Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLonden, M. van
dc.contributor.advisorEndendijk, J.
dc.contributor.authorHeegstra, N.E.
dc.date.accessioned2017-09-01T17:02:59Z
dc.date.available2017-09-01T17:02:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/27115
dc.description.abstractSinds de invoering van de Jeugdwet (2015) zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulpondersteuning. Een voorbeeld van een meer kwetsbare groep waarbij ondersteuning van belang is, zijn jongeren die voortijdig schoolverlaten. In dit onderzoek is gekeken naar welke risico- en protectieve factoren terug te zien zijn bij de voortijdig schoolverlaters in de gemeenten Houten en Nieuwegein en wat hun behoeftes en idealen zijn. Daarnaast is onderzocht in hoeverre jeugdprofessionals binnen deze gemeenten deze factoren en behoeftes herkennen. Tenslotte is ingegaan op de beschikbare ondersteuning voor deze jongeren en de mate waarin de ondersteuning inspeelt op zowel de risico- en protectieve factoren als de behoeftes van deze jongeren. Data is verzameld middels semi-gestructureerde interviews met zeven jongeren en negen jeugdprofessionals. Bij de jongeren is sprake van een opeenstapeling van diverse risicofactoren. De jeugdprofessionals hadden een goed beeld van wat er speelt in het leven van de jongeren. De meerderheid van de jongeren had, ondanks de schooluitval, de wens om in de toekomst een diploma te halen. Jeugdprofessionals gaven aan dat de ondersteuning voor de jongeren aanwezig is, maar dat de integraliteit en samenwerking tussen organisaties verbeterd kan worden. Aanbevolen wordt om de groep onzichtbare kwetsbare jongeren actief op te zoeken. Uitgangspunt hierbij is om niet enkel te focussen op het diploma wat een jongere heeft, maar ook te kijken naar in hoeverre een jongere participeert, dagbesteding heeft enondersteuning kan gebruiken. Daarnaast kan door monitoren de effectiviteit van ondersteuning in kaart worden gebracht.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent449607
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleVoortijdig schoolverlaters op weg naar de toekomst
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsGemeenten Houten en Nieuwegein; voortijdig schoolverlaten; risicofactoren; behoeftes; ondersteuning
dc.subject.courseuuYouth, Education and Society


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record