Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorDrijvers, P.H.M.
dc.contributor.authorSchendel, C.P. van
dc.date.accessioned2017-05-23T17:03:16Z
dc.date.available2017-05-23T17:03:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/25881
dc.description.abstractDe nieuwe wiskundecurricula voor havo en vwo leggen meer nadruk op wiskundig denken. Een onderdeel hiervan is symbol sense, waarin begrip en “gevoel” voor algebra centraal staan, in plaats van de routineprocedures die bij algebra aan de orde zijn. De vraag is nu wat een goede werkvorm is voor leerlingen om tot betere symbol sense te komen. We onderzoeken of groepswerk een geschikte werkvorm is om symbol sense te ontwikkelen bij leerlingen en, zo ja, onder welke omstandigheden. Hiervoor is een kleinschalig kwalitatief onderzoek onder bovenbouwleerlingen op het vwo met wiskunde B uitgevoerd, waarbij zowel groepen van drie leerlingen als individuele leerlingen een drietal algebraopgaves moesten maken. Hierbij hebben we waargenomen dat de groepen vaker discussiëren over de stof en vaker tot een symbol senseaanpak komen dan individuele probleemoplossers. Derhalve is het aannemelijk dat groepswerk een goede leerstrategie is om tot symbol sense te komen. Dit beperkte onderzoek vormt hiervoor slechts een indicatie. Voor harder bewijs dient verder onderzoek gedaan te worden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1350285
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleSamen meer Symbol Sense: Leidt groepswerk tot dieper begrip bij algebra?
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsdidactiek van de wiskunde, algebra, groepswerk, samenwerkend leren, symbol sense, wda, wiskundig denken
dc.subject.courseuuWiskunde


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record