Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorKnaap, E.W. van der
dc.contributor.advisorMantingh, E.
dc.contributor.authorDannenberg, M.J.
dc.date.accessioned2017-02-02T18:12:43Z
dc.date.available2017-02-02T18:12:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/25343
dc.description.abstractEr zijn veel verschillende media verschenen waarmee het verhaal van Anne Frank verteld wordt, zoals meerdere versies van het dagboek, toneelvoorstellingen, films, een stripboek en dergelijke. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welk medium het meest geschikt is om het verhaal van Anne Frank bij literatuuronderwijs in de brugklas te behandelen. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: In welke mate verschilt de leeropbrengst van brugklasleerlingen indien zij Het achterhuis van Anne Frank recipiëren via het dagboek, de grafische biografie of via de literaire boekverfilming? Er waren drie deelvragen waarbij het effect van type medium op culturele vorming, individuele ontplooiing en maatschappelijke vorming van brugklasleerlingen bevraagd werd. Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is een pre-posttest met interventie uitgevoerd met verschillende groepen, namelijk een groep die het dagboek las, een groep die de grafische biografie las en een groep die de literaire boekverfilming keek. Uit de resultaten bleek dat de leeropbrengst van brugklasleerlingen die de literaire boekverfilming gekeken hebben het grootst was. Zij hebben meer kennis opgedaan en zijn positiever over het verhaal, de personages en het project dan brugklasleerlingen die het dagboek of de grafische biografie hebben gelezen. Als brugklasleerlingen het dagboek hebben gelezen zijn ze het minst positief over het verhaal en het project. Aanbevolen wordt om het medium film in te zetten in het literatuuronderwijs over Anne Frank in de brugklas. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het effect van type medium op de leeropbrengst van bovenbouwleerlingen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent24600180
dc.format.mimetypeapplication/zip
dc.language.isonl
dc.titleAnne Frank in de brugklas: Een onderzoek naar het meest geschikte medium om het verhaal van Anne Frank bij literatuuronderwijs te behandelen
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsAnne Frank, media, dagboek, strip, film, brugklas, fictieonderwijs
dc.subject.courseuuNederlandse taal en cultuur: educatie en communicatie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record