Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorKesselring, M.
dc.contributor.advisorBaar, P.
dc.contributor.authorDaamen, E.G.
dc.date.accessioned2016-09-05T17:01:00Z
dc.date.available2016-09-05T17:01:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/24108
dc.description.abstractKindermishandeling kan ernstige korte- en langetermijngevolgen hebben. Eerder onderzoek is voornamelijk gedaan naar de rol van leerkrachten en jeugdhulpmedewerkers in het signaleren van kindermishandeling. Doel van dit onderzoek was het krijgen van inzicht in de kennis, vaardigheden en attitude van pedagogisch medewerkers aangaande het signaleren van kindermishandeling en het op basis hiervan formuleren van verbeterpunten. Hiertoe waren de respondenten in dit onderzoek pedagogisch medewerkers. Data werd verzameld via een online vragenlijst (N = 188) en daaropvolgend semigestructureerde interviews (N = 18). Uit de resultaten bleek dat de meerderheid van de respondenten (55,32%) weleens een vermoeden van kindermishandeling heeft gehad. Daarnaast bleek dat een tekort aan kennis en vaardigheden samen met de eigen attitude een rol leek te spelen in het ervaren van handelingsverlegenheid. Zo lijken respondenten onvoldoende kennis te hebben om signalen van kindermishandeling adequaat te herkennen. Ook lijken zij ontoereikende vaardigheden te hebben om de meldcode te gebruiken en om vermoedens met ouders op een open en respectvolle manier te bespreken. De respondenten ervaarden angst om ouders vals te beschuldigen en onzekerheid bij het bespreken van vermoedens. Daarnaast lijken normen en waarden van de respondenten te kunnen veroorzaken dat een signaal niet als mogelijke kindermishandeling wordt gezien. Om handelingsverlegenheid te verminderen, hebben de respondenten behoefte aan herhaaldelijke scholing, voornamelijk in het herkennen van signalen van kindermishandeling, toepassen van de meldcode en trainen van gespreksvaardigheden. De verkregen inzichten uit dit onderzoek kunnen bijdragen aan de versterking van kinderopvangorganisaties bij de preventie en aanpak van kindermishandeling.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent724210
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe rol van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang bij het signaleren van kindermishandeling
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsKindermishandeling; Pedagogisch medewerkers; Signaleren; Kennis, vaardigheden en attitude
dc.subject.courseuuMaatschappelijke Opvoedingsvraagstukken


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record