Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorTerlouw, K.
dc.contributor.authorGraafland, M.J.
dc.date.accessioned2016-08-25T17:00:49Z
dc.date.available2016-08-25T17:00:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/23828
dc.description.abstractBodemdaling komt voor in gebieden met een slappe, veelal veen, bodem in Nederland. Bodemdaling heeft verstrekkende gevolgen en mondt uit in problemen met onder andere water, toegankelijkheid van panden en funderingen. Rondom bodemdaling bestaat namens Platform Slappe Bodem en gemeente Gouda een communicatievraagstuk, waar dit onderzoek een mogelijk antwoord op formuleert en aanbevelingen voor levert. Dit heeft tot de volgende tweedelige hoofdvraag geleid: “Hoe communiceren gemeentes betrokken bij Platform Slappe Bodem met bewoners over bodemdaling en welke manier van communiceren blijkt hierbij effectief voor de gemeentes?” Acht bijbehorende deelvragen zijn geformuleerd om deze vraag te beantwoorden: • Hoeveel aandacht besteden de gemeentes aan bodemdaling in hun beleid(suitvoering)? • Hoe communiceren gemeentes met bewoners over bodemdaling? • Wie worden door de gemeentes gezien als probleemeigenaren? • Hoe gaan gemeentes om met verschillende belangen van bewoners bij bodemdaling? • In hoeverre zijn bewoners zich bewust van (aspecten van) bodemdaling? • Welke communicatie over bodemdaling is volgens bewoners gewenst? • In hoeverre hechten bewoners belang aan bodemdaling? • In hoeverre zijn bewoners bereid te participeren met betrekking tot bodemdaling? Om het eerste deel van de hoofdvraag te beantwoorden, is gebruik gemaakt van interviews, content analyse en zijn schriftelijke enquêtes afgenomen onder gemeentes aangesloten bij Platform Slappe Bodem. Om het tweede deel van de hoofdvraag te beantwoorden, is gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews die onder bewoners in gemeente Gouda zijn afgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat alle betrokken gemeentes beleid hebben omtrent bodemdaling, maar dat met name het bewustzijn van en het gevoel van urgentie van de problematiek binnen de gemeentes verschillen. Communicatie met verschillende partijen en intern blijkt belangrijk om het beleid goed te kunnen uitvoeren. Richting bewoners communiceren gemeentes slechts projectmatig. Er is geen actieve communicatie over bodemdaling en de communicatie is vooral gericht op het vergroten van de betrokkenheid bij het project en minder op het bewustzijn van de problematiek. De gemeentes en de bewoners zijn echter niet de enige probleemeigenaren; buiten de communicatie tussen gemeentes en bewoners zijn er andere partijen waarmee gecommuniceerd moet worden om goed met bodemdaling om te kunnen gaan. De gemeentes erkennen verschillende belangen van bewoners en andere probleemeigenaren, ofschoon bewoners als groep erg gegeneraliseerd zijn. Met deze verschillende belangen lijken gemeentes weinig rekening te houden in de omgang met bodemdaling. Bewoners zijn zich bewust van bodemdaling, omdat zij ermee geconfronteerd worden. Het meeste wat bewoners weten, weten zij dankzij hun contacten in Gouda. De bewoners willen meer weten over hoe zij praktisch kunnen omgaan met (gevolgen van) bodemdaling. Informatie hierover moet op verschillende manieren beschikbaar zijn: algemene en buurt-/projectspecifieke informatie moet beschikbaar zijn en de informatie moet naar bewoners toekomen, maar ook te allen tijde beschikbaar zijn. De communicatie moet actiever zijn, opgenomen worden in beleid en getuigen van transparantie, tijdigheid en een positieve houding. Bewoners hebben belang bij het aanpakken van bodemdaling, wanneer zij het in hun directe leefomgeving ervaren. Bewonerskenmerken hebben hier ook invloed op. Bewoners die betrokken zijn bij hun directe leefomgeving zijn bereid om zich in te zetten voor de omgang met bodemdaling. Deze participatie wordt echter niet veroorzaakt door de communicatie door de gemeente. Er kan namens de geïnterviewde bewoners in Gouda geconcludeerd worden dat de huidige projectmatige communicatie van gemeentes niet effectief is. Gemeentes kunnen hun communicatiestrategie aanpassen aan de bovengenoemde wensen van de bewoners. Het grootste discussiepunt is dat de wensen gebaseerd zijn op de interviews met een beperkte groep betrokken bewoners. Het is niet bekend of deze wensen gedeeld worden door de meerderheid van de (wellicht minder betrokken) bewoners. Dit betekent dat na dit verkennende onderzoek meer vervolgonderzoek nodig is naar mogelijke adviezen voor effectieve communicatie over bodemdaling.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent3225005
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleVan communicatie naar participatie: Hoe communiceren gemeentes effectief over bodemdaling?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsbodemdaling, communicatie, participatie, gemeentes, bewoners, belangen
dc.subject.courseuuGeo-communicatie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record