Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorPach, J.A.
dc.contributor.advisorKnigge, A.
dc.contributor.authorNieuwenhuizen, W.A.
dc.date.accessioned2016-08-16T17:00:43Z
dc.date.available2016-08-16T17:00:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/23497
dc.description.abstractDeze verkennende studie heeft aangetoond dat interdisciplinaire samenwerking voor jongerenwerkers in Amsterdam niet slechts een beleidsideaal is, maar van wezenlijk belang is in de uitvoering van het jongerenwerk. Dit onderzoek heeft op gestructureerde wijze inzicht verworven in interdisciplinaire samenwerking door jongerenwerkers in Amsterdam door gebruik te maken van het model van Interdisciplinary Collaboration van Bronstein (2003). Interdisciplinaire samenwerking bestaat volgens dit model uit vijf verschillende componenten en vier verschillende invloeden. Met behulp van 49 kwantitatieve vragenlijsten en 20 semigestructureerd interviews is in dit onderzoek uitgewerkt hoe jongerenwerkers invulling geven aan interdisciplinaire samenwerking volgens dit model van Interdisciplinary Collaboration. Zo laat dit onderzoek zien dat jongerenwerkers zich sterk onderlinge afhankelijkheid voelen van professionals van andere disciplines om hun werk te kunnen uitvoeren. In het theoretisch kader en de conclusie van dit onderzoek is op theoretisch niveau de verbinding gelegd tussen de invulling van interdisciplinaire samenwerking door jongerenwerkers en de drie centrale thema’s van dit onderzoek: positionering, profilering en professionalisering van het jongerenwerk. Hiermee is geïllustreerd hoe interdisciplinaire samenwerking niet slechts betekenisvol is op macroniveau, maar ook voor de positionering, profilering en professionalisering van het jongerenwerk.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent5098242
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleSamen kunnen we alles beter; een mixed methods onderzoek naar interdisciplinaire samenwerking door jongerenwerkers in Amsterdam
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsInterdisciplinair samenwerken; interdisciplinaire samenwerking; interdisciplinary collaboration; interprofessional collaboration; bronstein; jongerenwerk; jongerenwerkers; Amsterdam; sociaal domein; welzijn; integrale aanpak; integraliteit
dc.subject.courseuuActuele sociale vraagstukken


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record