Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorHulshof, C.D.
dc.contributor.authorStreumer, C.M.A.
dc.date.accessioned2016-05-04T17:00:40Z
dc.date.available2016-05-04T17:00:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/22254
dc.description.abstractDit onderzoek richtte zich op het observeren van ICT-gebruik door leerkrachten in het primair onderwijs. Met behulp van Instrument Y zijn negen observaties van lessen in het primair onderwijs beoordeeld. Instrument Y is gebaseerd op een instrument afkomstig van Kennisnet. Instrument Y bestaat uit 19 items met een vijfpunts Likertschaal die de visie en de ICTinfrastructuur van de les meten. In het onderzoek is gemeten of Instrument Y betrouwbaar was. Na verwijdering van één item is factor 1, didactische deskundigheid, niet voldoende betrouwbaar. Factor 2, ICT-infrastructuur, is ook onvoldoende betrouwbaar. Mogelijk is dit te wijten aan de kleinschaligheid van het onderzoek. Naast de observaties hebben er ook drie interviews plaatsgevonden die het nut en de bruikbaarheid van het instrument bevraagden. Hieruit kwam naar voren dat er een grote vraag is naar Instrument Y. Echter dient er, door de directie, rekening gehouden te worden met het tijdsgebrek van leerkrachten. Tot slot is onderzocht of er een balans bestaat tussen de didactische deskundigheid en de ICTinfrastructuur in een les. In alle geobserveerde lessen is een balans gevonden tussen deze beide factoren. De balans tussen leerkrachtgestuurde didactiek en instructie en oefenen kwam het meest voor. Toekomstig, breder, onderzoek moet de betrouwbaarheid van het instrument aantonen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent903165
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleObservatie-instrument voor optimaal leerrendement uit ICT-gebruik op schoolniveau
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsICT-gebruik, didactiek, schoolniveau, leerkrachten primair onderwijs, betrouwbaarheid
dc.subject.courseuuOnderwijskunde


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record