Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorDuits, P.
dc.contributor.advisorvan den Hout, M.
dc.contributor.authorNguyen Phuc, T.A.
dc.date.accessioned2016-03-01T18:00:35Z
dc.date.available2016-03-01T18:00:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/21941
dc.description.abstractIn huidig onderzoek is er gekeken naar het angstacquisitieproces bij angstpatiënten voorafgaand en na afloop van exposurebehandeling. Eveneens zijn de verschillen en overeenkomsten hierin met gezonde controles onderzocht. Het is van belang meer te weten te komen over de manier waarop angst verworven wordt door angstpatiënten om exposurebehandelingen van angststoornissen te verbeteren en uitkomsten te maximaliseren. Er participeerden 70 angstpatiënten en 65 gezonde controles in een conditioneringsprocedure bestaande uit vijf fasen: de habituatiefase, de ongeïnstrueerde acquisitiefase, de geïnstrueerde acquisitiefase, de ongeïnstrueerde extinctiefase en de geïnstrueerde extinctiefase. Van de angstpatiëntengroep deden 13 participanten mee aan het vervolgonderzoek. Tijdens de conditioneringsprocedure werden twee afbeeldingen van gezichten aangeboden als CS+ en CS-, waarbij CS+ tijdens de acquisitiefasen werd bekrachtigd met een elektrische puls als US. Na afloop van de tweede fase werd de CS-US associatie verbaal toegelicht en na afloop van de vierde fase werd de instructie gegeven dat elektrische pulsen achterwege bleven. Er werden visueel analoge schalen gebruikt om de mate van subjectieve angst en de verwachting van de schok te meten. De objectieve mate van angst werd gemeten middels de startle respons, die werd opgewekt door middel van korte geluiden via een koptelefoon. Uit de resultaten bleek dat angstpatiënten tijdens acquisitie hogere angstresponsen vertoonden op zowel CS+ als CS- dan gezonde controles. Hiernaast lieten subjectieve metingen, bij het vergelijken van de angstpatiëntengroep met de controlegroep, een gelijk niveau van discriminatieleren zien, terwijl uit de metingen van de startle respons bleek dat er bij angstpatiënten sprake was van een verhoogd niveau van discriminatieleren. Tot slot werden er geen verschillen opgemerkt in het acquisitieproces van angstpatiënten voorafgaand en aan het einde van exposurebehandeling. Een suggestie voor vervolgonderzoek betreft het onderscheiden van verschillende angststoornissen bij het onderzoeken van veranderingen in het aan- en afleren van angst bij angstpatiënten, aangezien er bewijs is voor stoornisspecifieke conditioneringsprocessen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent456538
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleHet effect van exposurebehandeling op het angstacquisitieproces bij angstpatiënten.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsAngstacquisitie; discriminatieparadigma; exposurebehandeling
dc.subject.courseuuKlinische en Gezondheidspsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record