Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorDekovic, M.
dc.contributor.advisorMaijer, K.
dc.contributor.authorWietmarschen, M.V. van
dc.date.accessioned2015-07-31T17:00:52Z
dc.date.available2015-07-31T17:00:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/20703
dc.description.abstractInleiding: In Nederland ervaart ongeveer negen procent van de kinderen uit de algemene populatie auditieve verbale hallucinaties (AVH). Bij een deel van de kinderen is het stemmen horen voorbijgaand, maar bij anderen kan het een voorloper zijn van ernstigere problematiek. Er is weinig onderzoek gedaan naar het onderscheid tussen kinderen met AVH uit de klinische setting en de algemene populatie. Methode: Met behulp van een principale factoranalyse zijn de volgende stemmenfactoren onderscheiden: ernst van stemmen, hoeveelheid stemmen en indringendheid van stemmen. Vervolgens zijn kinderen met AVH uit de klinische populatie en kinderen met AVH uit de algemene populatie vergeleken op kenmerken van stemmen, probleemgedrag en demografische gegevens. Ten slotte is gekeken naar de sterkte van de invloed van stemmenfactoren, probleemgedrag en diens interactie op groepsstatus (klinisch versus algemene populatie) doormiddel van logistische regressie. Resultaten: Kinderen uit de klinische groep horen meer stemmen, het stemmen horen is ernstiger en deze kinderen vertonen meer probleemgedrag dan kinderen met AVH uit de algemene populatie. Uit de logistische regressie blijkt dat hoe hoger een kind scoort op de factoren ernst en hoeveelheid van stemmen, hoe waarschijnlijker het kind tot de klinisch groep hoort. Conclusie: In de screening van kinderen met AVH zou vooral gekeken moeten worden naar de ernst en hoeveelheid stemmen om te bepalen welke kinderen hoog risico lopen op ernstigere problematiek. Longitudinaal onderzoek zou helpen om de relatie tussen kenmerken van stemmen en probleemgedrag beter in kaart te brengen. Tevens is onderzoek nodig naar de reden waarom ernst van stemmen zo’n sterke voorspeller is voor het wel of niet behoren tot de klinische groep.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent774394
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleAuditieve Verbale Hallucinaties bij kinderen: Vergelijking tussen kinderen uit de klinische populatie en kinderen uit de algemene populatie
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsAuditieve verbale hallucinaties; kinderen; algemene populatie; klinische populatie
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record