Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorPalings, H.
dc.contributor.authorKloosterman, M.
dc.contributor.authorDaal, K.H.A. van
dc.date.accessioned2015-06-08T17:00:30Z
dc.date.available2015-06-08T17:00:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/20124
dc.description.abstractAardrijkskunde"gaat"om"de"wereld"om"ons"heen,"onze"dagelijkse"werkelijkheid." Over"hoe"die"werkelijkheid"is;"over"plekken"en"plaatsen"en"hoe"natuur"en"mensen" die"werkelijkheid"vorm"geven,"vroeger,"nu"en"later." De"laatste"jaren"zijn"er"minder"eindexamenleerlingen"die"kiezen"voor"het"vak" aardrijkskunde."Er"is"daarom"al"veel"onderzoek"gedaan"waarom"leerlingen"wel"of" niet"voor"aardrijkskunde"kiezen."Het"praktisch"bezig"zijn"met"het"vak"en"de" koppeling"met"de"praktijk"wordt"genoemd"als"motiverend."Veldwerk"lijkt"hier"bij" uitstek"geschikt"voor."Het"leek"ons"interessant"om"te"achterhalen"of"op"scholen" met"veldwerk"in"het"lesaanbod"ook"daadwerkelijk"meer"leerlingen"kiezen"voor"het" vak"aardrijkskunde."De"uitkomsten"van"dit"onderzoek"kunnen"scholen"gebruiken" om"hun"onderwijs,"organisatie"of"andere"zaken"aan"te"passen,"opdat"meer" leerlingen"het"vak"in"de"bovenbouw"kiezen."" In"het"eerste"hoofdstuk"van"deze"paper"zal"een"beknopt"overzicht"worden"gegeven" van"de"positie"van"aardrijkskunde"binnen"het"voortgezet"onderwijs"en"dan"met" name"de"factoren"die"een"rol"spelen"bij"de"keuze"voor"aardrijkskunde"als" eindexamenvak"en"de"rol"van"veldwerk"daarin."Dit"wordt"gevolgd"door"een" hoofdstuk"waarin"de"onderzoeksfunctie"en"–methoden"worden"toegelicht."In"het" derde"hoofdstuk"wordt"ingegaan"op"de"resultaten."Naast"het"landelijk"beeld"zal" ook"de"situatie"op"de"onderzoeksscholen"beschreven"worden."Daarbij"wordt"het" aantal"leerlingen"met"aardrijkskunde"vergeleken"met"het"wel"of"niet"aanbieden" van"veldwerk"in"de"onderbouw."Het"laatste"hoofdstuk"wordt"gevormd"door"de" conclusie"en"een"aantal"aanbevelingen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent2486963
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleOp reis: de wereld om ons heen.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.courseuuLeraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Aardrijkskunde


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record