Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorKool, M.
dc.contributor.advisorSol, Y.
dc.contributor.authorHoekstra, A.
dc.contributor.authorStunnenberg, J.
dc.contributor.authorVerlee, M.I.
dc.date.accessioned2015-05-01T17:02:54Z
dc.date.available2015-05-01T17:02:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/19937
dc.description.abstractHet hier beschreven onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken waarin antwoord werd gegeven op de vraag hoe de rekenopbrengsten op Daltonschool OBS Lorentzschool te Hilversum verhoogd kunnen worden. In het eerste deelonderzoek zijn de leerprestaties op het gebied van rekenen van de leerlingen in de jaren 2007-2008 tot en met 2012-2013 in kaart gebracht door gebruik te maken van de module ‘Zelfevaluatie’ van Cito. Hieruit bleek dat de vaardigheidsgroei in de eerste helft van jaargroep 5 significant lager was dan het landelijk gemiddelde (p < .000, d = .75, p = .018, d = .36 en p < .000, d = .73). Hierbij was geen verschil tussen groepen zwakke, gemiddelde en sterke leerlingen. Vervolgens is in deelonderzoek 2 gezocht naar een verklaring voor deze bevindingen. Ten eerste is bekeken of leerlingen uitval vertoonden in een specifiek domein binnen het rekenen, wat niet het geval was. Tevens is door middel van interviews achterhaald of de leerlingen mogelijk problemen ervoeren met de toenemende mate van vereiste zelfstandigheid. De resultaten bevestigden dit. Tot slot is aan de hand van interviews en observaties onderzocht of de vorm en duur van de instructie verschilden tussen de jaargroepen 4 en 5. Uit de resultaten kon geconcludeerd worden dat grote verschillen bestonden tussen alle afzonderlijke groepen, niet enkel tussen de jaargroepen 4 en 5. Geconcludeerd werd dat de achterblijvende leerprestaties veroorzaakt werden door de toenemende mate van vereiste zelfstandigheid en het ontbreken van een doorgaande leerlijn binnen de school in het rekenonderwijs. Het advies luidde dan ook dat leerkrachten hiervoor meer richtlijnen dienen te ontvangen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1988900
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleVerhogen van rekenopbrengsten in de praktijk
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsprimary education, results-oriented approach, math education, Cito LOVS
dc.subject.courseuuAcademische lerarenopleiding primair onderwijs


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record