Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorTrappenburg, M.
dc.contributor.authorBrekelmans, P.B.
dc.date.accessioned2015-01-19T18:01:19Z
dc.date.available2015-01-19T18:01:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/19262
dc.description.abstractDe Jeugdwet 2015 die op 1 januari 2015 de Wet op de Jeugdzorg zal vervangen staat centraal in dit onderzoek. Op de achtergrond worden initiatieven genomen om de Nederlandse verzorgingsstaat om te vormen tot een participatiesamenleving. In dit onderzoek is er gekeken naar de invloed van beide processen op het werk van twee soorten professional uit de jeugdzorg. De hoofdvraag die hierbij gesteld is, is de volgende: “Hoe bereiden de jeugdzorgprofessional en de jeugd-ggz-professional zich voor op de invoering van de Jeugdwet 2015 onder invloed van de ingezette maatschappelijke trend naar de participatiesamenleving?”. Het onderzoek heeft als doel het inzicht bieden in de ontwikkelingen die professionals meemaken en wat er aan de grondslag ligt van deze veranderingen. Daarnaast dient het onderzoek als afstudeeropdracht voor de master Publiek Management. Het onderzoek is uitgevoerd met een tijdschriftenanalyse waarin 881 artikelen uit verschillende tijdschriften zijn onderzocht. Het gaat om de tijdschriften JeugdenCo, 0|25 en Tijdschrift voor Psychiatrie. Jeugdzorgprofessionals worden gekwalificeerd als moderne professionals. Jeugd-ggz-professionals zijn te karakteriseren als klassieke professionals. Uit de resultaten bleek dat de ‘moderne‘ jeugdzorgprofessional anders reageert op de veranderingen vanaf 2004 dan de ‘klassieke’ jeugd-ggz-professional. Jeugdzorgprofessionals zijn vanaf 2004 onder invloed van tragedies uit de jeugdzorg, een krimpend budget en veranderende wet- en regelgeving anders gaan werken. Zij hebben zich steeds meer ontwikkeld tot generalist. De resultaten met betrekking tot jeugd-ggz-professionals laten minder veranderingen zien. Zij hechten zich sterk aan de beroepsgroep, de psychiatrie, waaraan zij van oudsher loyaal aan zijn. Het netwerk is voor jeugdzorg-professionals steeds belangrijker geworden. Jeugd-ggz-professionals zien voornamelijk een grotere rol voor het netwerk als het gaat om de signalering van problemen. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat zij vanaf de eerste initiatieven om de jeugd-ggz uit de AWBZ te tillen negatief zijn over deze nieuwe situatie. De resultaten bevestigen het beeld dat in de theorie naar voren komt over beide typeringen van professionals. Een mogelijke kanttekening aan het onderzoek is dat het aantal onderzochte artikelen niet gelijk was van beide beroepsgroepen. Het verschil in aantal artikelen voor Jeugdzorgprofessionals (n=162) en jeugd-ggz-professionals (n=719). Hierdoor moet er een kanttekening geplaats worden bij de generaliseerbaarheid van de conclusies voor de jeugd-ggz-professionals.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1520741
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleJeugdzorgprofessionals in transitie
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsParticipatiesamenleving, verzorgingsstaat, professionals, jeugdzorg, jeugdwet, jeugdwet 2015, wetgeving, transitie, jeugd-ggz, tijdschriftanalyse,
dc.subject.courseuuPubliek management


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record