Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorStolk, Dr. F.R.W.
dc.contributor.authorKoning, T.E.
dc.date.accessioned2014-10-22T17:00:41Z
dc.date.available2014-10-22T17:00:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/18661
dc.description.abstractSamenvatting In dit onderzoek staan twee vragen centraal. Ten eerste in hoeverre het literatuuronderwijs in de onderbouw van havo en vwo op het Farelcollege te Ridderkerk aansluit bij het referentiekader taal van de commissie Meijerink en ten tweede welke verbeteringen eventueel doorgevoerd zouden moeten worden om de aansluiting te optimaliseren. Om daar een beeld van te krijgen wordt eerst gekeken naar wat het referentiekader zegt over literatuuronderwijs. Vervolgens wordt geïnventariseerd hoe het literatuuronderwijs op het Farelcollege momenteel ingevuld wordt. Daarbij wordt niet alleen een beschrijving gegeven van de methoden waarmee gewerkt wordt, maar worden ook de uitkomsten van een vragenlijst behandeld die is ingevuld door (een deel van) de sectieleden. Ten slotte zijn de gewenste situatie en de dagelijkse praktijk naast elkaar gelegd en geanalyseerd. Daaruit zijn conclusies getrokken die hebben geleid tot vijf aanbevelingen, te weten: 1. Alle sectieleden van Nederlands moeten op de hoogte zijn van het referentiekader Taal. 2. Poëzie dient getoetst te worden. 3. Docenten moeten worden gestimuleerd om op de hoogte te raken en te blijven van jeugdliteratuur. 4. De sectie zal aan de hand van de referentieniveaus concrete criteria op moeten stellen aan de hand waarvan boeken op een niveau ingedeeld kunnen worden. 5. Aan de hand van de referentieniveaus zou een drempeltoets ontwikkeld moeten worden, waarmee men kan monitoren of de leerlingen op niveau zitten aan het einde van de onderbouw.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent194392
dc.format.mimetypeapplication/zip
dc.language.isonl
dc.title...en ze lazen nog lang en gelukkig. Over het literatuuronderwijs in de onderbouw van havo en vwo op het Farelcollege te Ridderkerk
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsliteratuuronderwijs, onderbouw, voortgezet onderwijs, referentiekader Taal
dc.subject.courseuuNederlandse taal en cultuur


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record