Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorTrugg, R.
dc.contributor.authorEssenburg, M.M. van den
dc.contributor.authorExalto, R.A.
dc.contributor.authorVisser, V.S.B.
dc.contributor.authorWit, R.N. de
dc.date.accessioned2014-07-21T17:00:21Z
dc.date.available2014-07-21T17:00:21Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/16963
dc.description.abstractDoel: In het huidige onderzoek zijn Executieve Functies (EF) gemeten bij Nederlandse kinderen door middel van een nieuwe computergestuurde testbatterij ontwikkeld door Willoughby, Blair, Wirth en Greenberg (2012). Er is onderzocht of er een positieve samenhang was tussen EF en de factoren sociaal functioneren en (vroege) reken- en taalvaardigheden. Daarnaast is gekeken naar het verschil in EF scores tussen groepen die verschilden wat betreft opleidingsniveau van ouders en geslacht van het kind. Ook de constructvaliditeit van de testbatterij is onderzocht. Methode: De participanten aan dit onderzoek waren ‘normaal’ ontwikkelende kleuters in de leeftijd van 4;0 tot 6;7 jaar uit de groepen 1 en 2 van negen verschillende basisscholen in Nederland (N=164). De testbatterij bestond uit drie werkgeheugentaken, drie inhibitietaken, één cognitieve flexibiliteittaak en één test voor reactiesnelheid. Resultaten: Er bleek een zwakke negatieve samenhang tussen ‘sociaal contact leerkracht’ en cognitieve flexibiliteit en één van de werkgeheugentaken. Tussen EF en (vroege) reken- en taalvaardigheden bestonden verschillende significante verbanden, echter de richting van de verbanden bleek afhankelijk van het gebruikte leerlingvolgsysteem. Er is geen significant verschil gevonden in EF scores tussen de groepen opleidingsniveau van ouders. Op één inhibitietaak scoorden meisjes significant beter. De constructvaliditeit van de testbatterij kan worden beoordeeld als matig. Conclusie: De opgestelde hypothesen konden ten dele worden aangenomen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isonl
dc.titleExecutieve Functies bij normaal ontwikkelende kleuters
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsExecutieve Functies, kleuters, inhibitie, werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit, sociaal functioneren, (vroege) reken- en taalvaardigheden, opleidingsniveau ouders, geslacht, constructvaliditeit
dc.subject.courseuuPedagogische Wetenschappen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record