Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorCoppens, K.
dc.contributor.authorKleijn, C.B.W. de
dc.date.accessioned2014-02-04T18:00:24Z
dc.date.available2014-02-04T18:00:24Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/16090
dc.description.abstractAchtergrond. Kinderen met ESM behalen slechte resultaten waar het gaat om aandacht en ze hebben ook meer tijd nodig voor het verwerven van taalvaardigheden. In deze studie is onderzocht op welke aandachtsaspecten kinderen met ESM slechtere resultaten behalen en wat de relatie is tussen aandachtsproblemen en de taalproductie. Methode. De onderzoeksgroep bestond uit 34 kinderen in de leeftijd van 5;0 t/m 6;11 jaar met een Nederlandstalige opvoeding, een intelligentiequotiënt groter dan 70, een taalachterstand van meer dan 2 standaarddeviaties onder het gemiddelde en onderwijsbeperkingen die worden veroorzaakt door communicatieproblemen. Er zijn zeven taken van de Amsterdamse Neuropsychologische Taken (ANT) afgenomen om het aandachtssysteem te onderzoeken en de taalproductie is onderzocht middels de Schlichting Test voor Taalproductie. Resultaten. Kinderen met ESM behaalden slechtere resultaten op taken waar gerichte aandacht en taalproductie werd gemeten. Er was sprake van een relatie tussen woordontwikkeling en gerichte aandacht, woordontwikkeling en volgehouden aandacht en zinsontwikkeling en alle andere aandachtsaspecten. Conclusie. Kinderen met ESM hebben moeite met taken die gerichte aandacht vereisen. Aangezien er geen slechtere resultaten worden behaald op de andere aandachtsaspecten, kan alleen gerichte aandacht de problemen van kinderen met ESM in de taalproductie verklaren.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent276703
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleFunctioneren van het aandachtssysteem van kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsKinderen; ESM; aandachtssysteem; taalproductie
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record