Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBaerveldt, C.
dc.contributor.authorWijk, T.A. van
dc.contributor.authorHoogstede, M.
dc.date.accessioned2014-01-27T18:00:55Z
dc.date.available2014-01-27T18:00:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/15783
dc.description.abstractIn het huidige onderzoek werd de kwaliteit van het jeugdnetwerk rondom schoolverzuim in de gemeenten Houten en Veghel onderzocht. Op dit moment vinden er veel veranderingen plaats in het jeugdnetwerk door de transitie van de jeugdzorg. Het doel van huidig onderzoek was dan ook om in het kader van deze actualiteit verbeterpunten aan te reiken aan hulpverlenende instellingen. Deze verbeterpunten zijn tot stand gekomen vanuit de ervaringen van jongeren. De kwaliteit van het jeugdnetwerk rondom schoolverzuim werd aan de hand van drie vragen onderzocht, deze drie vragen luidden: (1) ‘Welke instellingen vormen het gemeentelijk netwerk ten aanzien van schoolverzuim?’ (2) ‘Wat is de kwaliteit van het aanbod vanuit het gezichtspunt van de jongeren?’ en tot slot (3) ‘Welke inhoudelijke consistenties bestaan er tussen instellingen?’ Aan de hand van interviews met jongeren en met deskundigen is er een antwoord gezocht op deze vragen. De eerste onderzoeksvraag had betrekking op het jeugdnetwerk rondom schoolverzuim in de gemeenten Houten en Veghel. In beide gemeenten komt het jeugdnetwerk en de procedure vanuit de instellingen die zich bevinden in dit jeugdnetwerk overeen met het landelijke netwerk en procedure. De tweede onderzoeksvraag had betrekking op de kwaliteit van het aanbod en is beantwoord aan de hand van twee verwachte inconsistenties, namelijk de tijdsperiode tussen signalering en doorverwijzing en sanctie versus zorg. De kwaliteit van de tijdsperiode tussen signalering en doorverwijzing en de aanpak door zowel de school als de leerplichtambtenaar werd in beide gemeenten op het VO als goed beoordeeld. De kwaliteit van de aanpak door de leerplichtambtenaar voor ROC-leerlingen in Houten werd eveneens als goed beoordeeld. Echter, de kwaliteit van de aanpak van het ROC in de gemeente Houten laat te wensen over. Dit in tegenstelling tot de kwaliteit van de aanpak van het ROC in Veghel. De derde onderzoeksvraag betrof inconsistenties tussen instellingen. In beide gemeenten zijn inconsistenties tussen instellingen gevonden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent401655
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe kwaliteit van het jeugdnetwerk rondom schoolverzuim in de gemeenten Houten en Veghel
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsJeugdnetwerk, schoolverzuim, Houten, Veghel
dc.subject.courseuuPedagogische Wetenschappen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record