Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorRood, R. van 't
dc.contributor.authorDekker, M.E.
dc.date.accessioned2014-01-20T18:00:28Z
dc.date.available2014-01-20T18:00:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/15719
dc.description.abstractIn deze studie is onderzocht in hoeverre scholen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) te Curaçao ouders een rol willen toebedelen in het onderwijs en hoe ze die rol ingevuld willen zien. Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid zijn centrale begrippen die als uitgangspunt zijn genomen om de huidige situatie van scholen in kaart te brengen. De dataverzameling bestaat uit semi-gestructureerde interviews, gegevensbronnen en beleidsdocumenten. Er zijn in totaal twaalf interviews afgenomen onder schooldirecteuren, adjunct-directeuren en oudercommissies. Uit de resultaten van deze studie blijkt dat wanneer scholen lage ouderbetrokkenheid hebben dit een gevolg is van een afwezige samenwerking tussen school en oudercommissie en onvoldoende communicatie. Tevens werd er geen initiatief getoond en verantwoordelijkheid genomen door school of ouders. Voor de scholen die wel een hoge mate van ouderbetrokkenheid hadden, was het takenpakket van de oudercommissie duidelijk en werden er scherpe regels gesteld t.a.v. thuisondersteuning. De scholen informeerden de ouders over aankomende belangrijke proefwerken, activiteiten en informatieavonden d.m.v. positieve en goede communicatie. Concluderend kan gezegd worden dat scholen een beleid aan de hand van hun visie moeten ontwikkelen en dit tevens duidelijk naar de ouders communiceren.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1102449
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleOuderparticipatie en ouderbetrokkenheid op de scholen van de VPCO. Een diepteonderzoek naar de huidige stand van zaken en het gewenste toekomstperspectief op Curaçao.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsOuderbetrokkenheid, ouderparticipatie, Curaçao, migratie, culturele verschillen.
dc.subject.courseuuMaatschappelijke Opvoedingsvraagstukken


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record