Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSchaaf, M.F. van der
dc.contributor.authorOosten, E. van
dc.date.accessioned2013-11-07T18:05:21Z
dc.date.available2013-11-07
dc.date.available2013-11-07T18:05:21Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/15314
dc.description.abstractIn studies waarin leraar- en peerfeedback worden vergeleken, maken studenten meer gebruik van leraarfeedback. Dit wordt verklaard door de voorkeur van studenten voor leraarfeedback boven peerfeedback (Zhao, 2010). Uit het beperkte aantal studies hiernaar blijkt dat studenten bij feedback op een schrijftaak voorkeur hebben voor leraarfeedback (Connor & Asenavage, 1994; Zhang, 1995). In literatuur worden kennis, betrouwbaarheid, professionaliteit en ervaring van de leraar genoemd als factoren voor deze voorkeur. Factoren voor een voorkeur voor peerfeedback zijn onbekend. In deze studie is gekozen voor het domein samenwerken, omdat studenten daar meer zicht op hebben dan de leraar. Dit zou een feedbackvoorkeur voor leraarfeedback kunnen doorbreken. In deze studie staan meerdere onderzoeksvragen centraal, waaronder: ‘In hoeverre is er verschil in de voorkeur van studenten voor leraar- of peerfeedback, als zij feedback ontvangen op het samenwerken en een groepspaper?’ Met de overige onderzoeksvragen wordt onderzocht in welke mate er een verband is tussen bepaalde factoren en de voorkeur van studenten voor leraar- of peerfeedback. Studenten van de Universiteit Utrecht (n = 80) hebben een vragenlijst ingevuld. Een t-toets met een within-subject design, Spearman’s Rho en een multiple regressie analyse zijn gebruikt. Een significant verschil werd gevonden tussen de voorkeursscore voor feedback op samenwerken en de groepspaper, t(79) = 22.61, p < .001. In de multiple regressie analyse werd alleen een significante relatie gevonden tussen de factor ‘het zicht van jouw groepsgenoten op het proces’ en samenwerken en tussen de factor ‘vakkennis van de leraar’ en de groepspaper. Bij feedback op samenwerken hebben studenten een sterkere voorkeur voor peerfeedback, dan voor leraarfeedback. Bij feedback op de groepspaper was de voorkeur juist sterker voor leraarfeedback. Dit laatste is in lijn met eerdere studies. De factor ‘vakkennis van de docent’ voorspelt een klein deel van de variantie in de voorkeursscore voor feedback op de groepspaper. De factor ‘zicht van jouw groepsgenoten op het proces’ voorspelt een klein deel van de variantie in de voorkeursscore voor feedback op samenwerken. In deze studie is gewerkt met hypothetische feedback. De studenten hebben daarmee nooit feedback ontvangen. Daarnaast had de leraar, net zoals de onderzoeker, geen zicht op het samenwerken. Deze studie laat zien dat studenten een voorkeur voor peerfeedback kunnen hebben. Onderwijsinstellingen kunnen hiermee rekening houden bij het curriculumontwerp. Ook geeft het inzichten in de factoren die een rol spelen bij de voorkeur voor leraar- of peerfeedback.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent413941 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleFactoren van invloed op feedbackvoorkeuren van studenten bij samenwerken
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsLeraarfeedback
dc.subject.keywordspeerfeedback
dc.subject.keywordsfeedbackvoorkeur
dc.subject.keywordsfactoren
dc.subject.keywordssamenwerken
dc.subject.courseuuOnderwijskundig ontwerp en advisering


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record