Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSlagt, M.
dc.contributor.advisorDekovic, M.
dc.contributor.authorHaan, L.
dc.contributor.authorThelosen, P.W.M.
dc.date.accessioned2013-11-01T18:00:50Z
dc.date.available2013-11-01
dc.date.available2013-11-01T18:00:50Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/15286
dc.description.abstractAchtergrond: Externaliserende problematiek is het meest voorkomende psychische probleem bij kinderen en kan veel nadelige gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk zicht te krijgen op hoe deze problematiek tot stand komt en in stand wordt gehouden. In deze studie wordt onderzoek gedaan naar de samenhang tussen verschillende disciplineringstechnieken van ouders en externaliserende problematiek bij kleuters. Tevens wordt er gekeken of deze samenhang beïnvloed wordt door de impulsiviteit en het geslacht van het kind. Methode: Aan deze studie namen 281 kinderen en hun primaire opvoeder deel. Hiervan waren 144 deelnemers jongens (Mleeftijd jongens = 4.78) en 137 meisjes (Mleeftijd meisjes = 4.81). De grote meerderheid van de kinderen (97.5%) bezat de Nederlandse nationaliteit. Middels een multipele hiërarchische regressieanalyse zijn de verschillende relaties onderzocht. Resultaten: Een inconsistente disciplineringsstijl hangt samen met een hogere mate van externaliserend probleemgedrag. Tevens is gevonden dat impulsievere kinderen meer externaliserend probleemgedrag vertonen en jongens meer externaliserend probleemgedrag vertonen dan meisjes. Er is geen relatie gevonden tussen machtsuitoefening en externaliserend probleemgedrag. Tevens zijn er geen interactie-effecten tussen de disciplineringstechnieken en geslacht en de disciplineringstechnieken en impulsiviteit in het voorspellen van externaliserend probleemgedrag gevonden. Conclusie: Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat een inconsistente opvoeding samenhangt met meer externaliserend probleemgedrag bij kleuters. Verder kunnen er geen eenduidige conclusie getrokken worden over de samenhang tussen disciplineringsaspecten van ouders en externaliserend probleemgedrag bij kleuters. Er zal meer onderzoek gedaan moeten worden om er achter te komen welke disciplineringsaspecten samenhangen met externaliserend probleemgedrag. Ook de interactie-effecten zullen verder onderzocht moeten worden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent330530 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe samenhang van disciplinering door ouders met externaliserende problematiek bij kleuters. Een explorerend onderzoek naar de invloed van impulsiviteit en geslacht op deze relatie.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsMachtsuitoefening
dc.subject.keywordsinconsistentie
dc.subject.keywordsexternaliserend probleemgedrag
dc.subject.keywordsimpulsiviteit
dc.subject.keywordsgeslacht
dc.subject.keywordskleuters.
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record