Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorWeijers, I.
dc.contributor.advisorHepping, K.
dc.contributor.authorVolkert, L.
dc.contributor.authorVerhulst, J.F.
dc.date.accessioned2013-08-16T17:02:17Z
dc.date.available2013-08-16
dc.date.available2013-08-16T17:02:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/14104
dc.description.abstractAchtergrond Onderzoek toont aan dat jeugdige veelplegers (JVP’s) vaak afkomstig zijn uit problematische gezinnen. Onderzoeksvragen In dit onderzoek wordt allereerst gekeken of stoppers afkomstig zijn uit de minst problematische gezinnen. Daarnaast wordt onderzocht of ouders door het aanpassen van negatieve opvoedingsfactoren, of op een andere manier een rol kunnen spelen in het stopproces. Tot slot wordt onderzocht of de combinatie van motivatie en steun vanuit de omgeving vereist is. Methode 18 in 2008 geregistreerde veelplegers zijn geïnterviewd waarna raadsrapporten zijn opgevraagd. Op basis van de justitiële documentatie is vastgesteld welke jongeren gestopt zijn. Met behulp van kwalitatieve coderingsstrategieën is de informatie geanalyseerd, waarna relevante thema’s zijn gebruikt ter beantwoording van de onderzoeksvragen. Resultaten Er bleek geen duidelijk verschil te bestaan wat betreft de problemen in de thuissituatie. Ouders bleken een (ondersteunde) rol te kunnen spelen in het stopproces, maar waren zelden directe aanleiding tot het stoppen. De combinatie van motivatie en sociale steun lijkt noodzakelijk om een poging tot stoppen te doen slagen. Conclusie De geïnterviewde stoppers en niet-stoppers kwamen uit vergelijkbare (problematische) gezinssituaties. Toch bleken ouders uit deze gezinssituaties een positieve rol te kunnen spelen in het stopproces van hun zoon. Echter blijkt de keuze van de jongeren om te stoppen met crimineel gedrag het belangrijkste aspect in het stopproces te zijn, waarbij het netwerk dient als ondersteuning. Implicaties en richting voor volgend onderzoek worden besproken.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent222051 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe rol van ouders in het stopproces van jeugdige veelpleger
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsJeugdige veelplegers, rol ouders, stopproces, human agency,
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record