Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorOrobio de Castro, B.
dc.contributor.advisorSchrooten, I.
dc.contributor.authorHarrijvan, M.A.J.
dc.date.accessioned2013-08-08T17:01:17Z
dc.date.available2013-08-08
dc.date.available2013-08-08T17:01:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/13795
dc.description.abstractMiddels passend onderwijs wil de overheid in Nederland kinderen met gedragsproblemen weer laten deelnemen aan het reguliere onderwijs, in plaats van speciaal onderwijs of cluster 4 onderwijs. Er zijn vanuit de literatuur tegenstrijdigheden over het functioneren van de leerlingen in het reguliere passend onderwijs. In de huidige studie is onderzocht of leerlingen met gedragsproblemen minder aardig gevonden worden in het reguliere onderwijs dan in het speciaal of cluster 4 onderwijs. Huidig onderzoek is uitgevoerd onder 141 leerlingen van zes á zeven jaar oud, verdeeld over het reguliere, speciaal en cluster 4 onderwijs. Uit de resultaten blijkt dat leerlingen met gedragsproblemen in het reguliere onderwijs veel minder aardig gevonden worden dan in het speciaal of cluster 4 onderwijs. Daarnaast is bekeken of deze sociale afwijzing meer internaliserende problematiek tot gevolg heeft bij deze leerlingen. Bij leerlingen met gedragsproblemen in het reguliere onderwijs nam de internaliserende problematiek in twee jaar significant af. In het cluster 4 onderwijs werd in twee jaar juist een toename in internaliserende problematiek gesignaleerd. Er bleek een interactie-effect te bestaan tussen het reguliere onderwijs en de mate van onaardig gevonden worden bij aanvang, waarbij deze combinatie een toename aan internaliserende problematiek voorspelde. Cluster 4 onderwijs in combinatie met onaardig gevonden worden bleek opmerkelijk genoeg in twee jaar een afname in internaliserende problematiek te voorspellen. De resultaten tonen de noodzaak voor verder onderzoek naar de consequenties voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen met gedragsproblemen in passend onderwijs.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent499634 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe samenhang tussen sociale afwijzing en internaliserende problematiek bij kinderen met gedragsproblemen. Een vergelijking tussen het reguliere onderwijs en het speciaal onderwijs
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsGedragsproblemen, sociale afwijzing, onaardig, internaliserende problematiek, passend onderwijs.
dc.subject.courseuuKinder- en jeugdpsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record