Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSinger, E.
dc.contributor.advisorBoom, J.
dc.contributor.authorPeters, J.A.M.
dc.date.accessioned2013-07-17T17:00:42Z
dc.date.available2013-07-17
dc.date.available2013-07-17T17:00:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/13269
dc.description.abstractOndanks het feit dat spelen een belangrijke bijdrage levert in de ontwikkeling van jonge kinderen wordt er veel te weinig geconcentreerd gespeeld op Nederlandse kinderdagverblijven. Het huidige onderzoek zet uiteen welke factoren van invloed zijn op de spelbetrokkenheid van jonge kinderen in de kinderopvang. Er is gebruik gemaakt van een observatiemethode waarbij video-opnames zijn geanalyseerd van 116 kinderen van 2 en 3 jaar tijdens vrij spel. Van ieder kind zijn 6 metingen geanalyseerd van ieder 4 minuten bestaande uit een voormeting en een spelbetrokkenheidmeting. De volgende factoren zijn onderzocht; nabijheid van de leidster, leidstergedrag, nabijheid van andere kinderen, samenspel en leeftijd. De spelbetrokkenheid is gemeten aan de hand van de vijfpunts -betrokkenheidschaal van Laevers (2005). De resultaten laten zien dat alle bovengenoemde factoren verband houden met spelbetrokkenheid. Daarnaast is kwalitatief onderzoek gedaan naar werken in een klein groepje kinderen. Geconcludeerd kan worden dat bij het verbeteren van de spelbetrokkenheid in de Nederlandse kinderopvang bovengenoemde factoren op de juiste wijze ingezet moeten worden om de kans op een hoge spelbetrokkenheid te vergroten.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent571604 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleSpelbetrokkenheid van jonge kinderen in de Nederlandse kinderopvang
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsSpelbetrokkenheid
dc.subject.keywordsjonge kinderen
dc.subject.keywordsrol pedagogisch medewerker
dc.subject.keywordsgedragsregulatie
dc.subject.courseuuKinder- en jeugdpsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record