Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorKoster, Martijn
dc.contributor.authorLuk, J.P.Y.
dc.date.accessioned2012-11-20T18:02:03Z
dc.date.available2012-11-20
dc.date.available2012-11-20T18:02:03Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/12062
dc.description.abstractDit onderzoek is uitgevoerd binnen de Mulock 2000, een speciaal voortgezet onderwijsschool voor leerlingen met externaliserende gedragsproblemen. Met ingang van dit schooljaar heeft de school een verandering doorgemaakt. De school heeft de focus van een sterk op zorggericht en pedagogisch onderwijsklimaat verlegt naar een onderwijskundige en didactische insteek. Omdat de verandering een andere insteek en werkwijze van de docenten vraagt is onderzoek gedaan naar de wijze waarop de Mulock 2000-docenten betekenis geven aan de verandering en hoe de verandering zich verhoudt tot hun professionele identiteit. Uit het onderzoek is gebleken dat de docenten in te delen zijn in twee typen docenten; een op zorggerichte docent en een op didactiek gefocuste docent. Het onderscheid in type docent leidt ertoe dat de leerkrachten op een andere manier betekenis geven aan de verschuiving van een pedagogisch onderwijsklimaat naar een didactisch onderwijsklimaat. Zo blijkt dat de op didactiek gefocuste docenten de verschuiving naar een didactisch onderwijsklimaat positiever ervaren dan de op zorggerichte docenten. Verder blijkt het onderscheid in typen docent eveneens van invloed op de wijze waarop de verandering zich verhoudt tot de bestaande professionele identiteiten van de docenten. Het onderzoek wijst uit dat de professionele identiteit van de op zorggerichte docenten zodanig is aangetast, dat het voor hen lastig is hun bestaande identiteit nog tot uiting te laten komen in de nieuwe situatie met als gevolg afnemende werkplezier en toewijding voor hun beroep.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent911852 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleMulock 2000: Op weg naar een 'echte' school?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsIdentiteit, professionele identiteit binnen het onderwijs, weerstand, discourse
dc.subject.courseuuOrganisaties, Verandering en Management


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record