Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorVerhoeven, J.C.T.
dc.contributor.authorEeden, L.H.C. van
dc.contributor.authorStroot, L.M.
dc.date.accessioned2012-07-03T17:00:56Z
dc.date.available2012-07-03
dc.date.available2012-07-03T17:00:56Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/10622
dc.description.abstractDeze cross-sectionele studie richtte zich op de samenhang tussen opvoeding en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 17 tot en met 48 maanden. De steekproef bestond uit 270 twee-ouder gezinnen. Per gezin nam één kind deel aan het onderzoek (M = 32.08, SD = 8.26).De opvoeddimensies warmte en structuur van vaders en moeders werden gemeten met de vragenlijst CECPAQ. Daarnaast werden de vragenlijsten ASQ-SE en externaliserende schaal van de CBCL door moeders ingevuld om de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind in kaart te brengen. De resultaten indiceren dat moeders meer warmte en structuur bieden dan vaders. Daarnaast bestaat er een samenhang tussen vaderlijke en moederlijke warmte en structuur en de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Moeders rapporteerden namelijk minder problemen in de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind wanneer zowel vaders als moeders meer structuur en meer warmte bieden. Uit de resultaten blijkt dat structuur ten opzichte van warmte een groter effect heeft op de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Zowel moederlijke warmte als structuur heeft een relatief grotere rol in de sociaal emotionele ontwikkeling in vergelijking met vaders. De resultaten impliceren dat beide ouders belangrijk zijn in de opvoeding van het kind. Het is wenselijk dat beide ouders betrokken worden bij de behandeling van kinderen met problemen in de sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast wordt nader onderzoek naar ouderlijke structuur aanbevolen aangezien het een invloedrijke opvoeddimensie is waar tot nu toe relatief weinig onderzoek naar is verricht.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent28147 bytes
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.language.isonl
dc.titleOpvoeding en de sociaal emotionele ontwikkeling: De rol van vaderlijke en moederlijke warmte en structuur in de peutertijd
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordssociaal emotionele ontwikkeling
dc.subject.keywordswarmte
dc.subject.keywordsstructuur
dc.subject.keywordsopvoeding
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record