Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLeisink, P.
dc.contributor.authorBelzer, T.
dc.date.accessioned2012-02-14T18:00:57Z
dc.date.available2012-02-14
dc.date.available2012-02-14T18:00:57Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/9955
dc.description.abstractEnkele recente ontwikkelingen, waaronder de kredietcrisis en de invoering van marktwerking op het gebied van zorg(verzekeringen), hebben invloed gehad op financieel dienstverlener / verzekeraar Achmea. In haar sociaal-maatschappelijk jaarverslag stelt Achmea dat het zich gaat richten op het terugwinnen van vertrouwen bij de belangrijkste stakeholders: klanten en medewerkers (Achmea, 2011). Vanuit deze ontwikkelingen is bij Achmea zodoende begonnen met de start van twee belangrijke projecten: invoering van het SENS-programma (Samen Effectief Naar Succes) en het vergroten van aandacht voor de Achmea Identiteit. Vanuit het SENS-programma, dat voor een belangrijk deel bestaat uit de invoering van teamwerk, is de vraag naar voren gekomen of er niet eens naar beloning op teamniveau moest worden gekeken. Er is in de basis dan ook sprake van praktijkgeoriënteerd wetenschappelijke onderzoek. Het doel van dit onderzoek is dan ook om de organisatie Achmea inzicht te verschaffen in het concept van teambeloning en dan met name in de passendheid van teambeloning bij de organisatie. Voordat er wordt gekeken naar de mogelijke inrichting van teambeloning binnen de organisatie, moet eerst worden vastgesteld of het belonen op teamniveau wel bij de organisatie past. Vanuit de voorgaande aanleiding en doelstellingen is de volgende onderzoeksvraag voortgekomen. Deze onderzoeksvraag is nog opgesplitst naar deelvragen, die allemaal afzonderlijk beantwoord zijn. Past teambeloning bij de organisatie Achmea en welke factoren spelen een rol omtrent de perceptie van de medewerkers over de inrichting van teambeloning binnen de organisatie? Het onderzoek is uitgevoerd bij de organisatie Achmea. Hiertoe zijn diverse medewerkers, op verschillende niveaus en functies, in de organisatie geïnterviewd. Aan de ene kant hebben oriënterende interviews plaatsgevonden met experts op HR- en beloningsgebied. Hierbij is vooral de passendheid van teambeloning bij de organisatie aan bod gekomen. Ook is hier de passendheid van teambelonen met de organisatie-identiteit van Achmea aanbod gekomen. Daarnaast zijn kwalitatieve interviews met medewerkers afgenomen, waarbij vooral aandacht is besteed aan de eventuele inrichting van teambeloning binnen de organisatie. De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat teambelonen bij de organisatie Achmea past. Op een hoger organisatienveau en ook met betrekking tot de Achmea identiteit zijn daartoe verschillende aanknopingspunten gevonden. Wel is ondervonden dat de passendheid van teambelonen niet universeel is en zodoende van diverse interne en externe invloedsfactoren afhankelijk is. Zo bleek de grootte en complexiteit van een organisatie als Achmea een belangrijke contingentiefactor. Teambelonen is dan ook niet iets wat universeel en integraal in de organisatie kan worden ingevoerd. Juist ook de organisatiespecifieke thema’s zoals de Achmea identiteit en SENS spelen een rol omtrent deze passendheid. Prestatiebeoordeling blijkt een erg belangrijk contingentiefactor te zijn, wanneer men over teambelonen nadenkt. Daarnaast blijkt de passendheid van teambelonen ook sterk afhankelijk te zijn van de manier waarop een dergelijke beloningsvorm wordt ingericht. Op basis van discussie van de belangrijkste empirische resultaten met de bestaande wetenschappelijke literatuur, zijn uiteindelijk praktische aanbevelingen aan de organisatie gedaan.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1894370 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleSamen naar teambeloning? Een kwalitatief onderzoek naar de passendheid van teambeloning bij verzekeraar Achmea.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsTeambelonen, Team rewards
dc.subject.courseuuStrategisch Human Resource Management


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record