Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorGraaff, B.G.J. de
dc.contributor.authorLondragan, K.S.
dc.date.accessioned2011-12-21T18:00:59Z
dc.date.available2011-12-21
dc.date.available2011-12-21T18:00:59Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/9768
dc.description.abstractDeze scriptie heeft ten doel de onderzoeksvraag, of de verrassing van Pearl Harbor een ‘intelligence failure’ genoemd mag worden, te beantwoorden. Voor de casus van Pearl Harbor kan worden beargumenteerd dat de gebrekkige informatievoorziening die aan de besluitvorming van de Amerikaanse beleidsmakers ten grondslag lag niet uitsluitend, of zelfs slechts in geringe mate, het gevolg was van een gebrekkige informatiepositie van de inlichtingendiensten. Onderzoekers blijven echter refereren aan deze term, ook al weerleggen zij in hun onderzoeken de claim dat de verrassingsaanval in kwestie het gevolg is van falende inlichtingendiensten. Het is deze foutieve terminologie die een ieder ongetwijfeld tot de verbeelding spreekt, maar tegelijkertijd afleidt van de vraag wat de werkelijke oorzaak van een strategische verrassing is. De relevantie van deze onderzoeksvraag is daarom tweevoudig. Ten eerste kan in het discours gebruik van de term ‘intelligence failure’ worden voorkomen als deze de oorzaak van een strategische verrassing niet volledig beschrijft. Dit zal een aanscherping van het onderzoek betekenen en onderzoek naar de overige factoren die in verrassing meespelen verder uitdiepen. De term ‘intelligence failure’ lijkt te globaal en dekt onvoldoende de lading van dat wat in academische onderzoeken aan de orde is. Ten tweede kan, door de algemeenheid van deze term te ontkrachten, een cultuuromslag plaatsvinden waardoor beleidsmakers, onderzoekers en het electoraat meer bewust worden van de rol die factoren buiten de inlichtingendiensten spelen in de totstandkoming van strategische verrassing. Een dergelijke cultuuromslag kan daarmee bijdragen aan het voorkomen van toekomstige strategische verrassingen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isonl
dc.titlePearl Harbor: Intelligence Failure?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsPearl Harbor , Surprise Attack , Intelligence , Failure , Inlichtingendiensten , Verrassingsaanval , Verrassing , 1941
dc.subject.courseuuInternationale betrekkingen in historisch perspectief


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record