Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLoos, E.F.
dc.contributor.authorVisscher, M.
dc.date.accessioned2011-11-18T18:01:20Z
dc.date.available2011-11-18
dc.date.available2011-11-18T18:01:20Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/9617
dc.description.abstractDit is een kwalitatief onderzoek naar de manier waarop bij Het Nieuwe Werken (HNW) werknemers betekenis geven aan de balans tussen werk en privé. De tien respondenten die hebben deelgenomen aan dit onderzoek zijn inspecteurs van de Inspectie van de Gezondheidszorg. Met hen zijn diepte-interviews afgenomen over de ervaringen die zij hebben met HNW en de werk-privé balans. De bevindingen uit het empirisch onderzoek zijn vergeleken met de bevindingen uit de literatuur. Daarbij zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld: 1. a. Hoe wordt in de literatuur HNW beschreven? b. Welke karakteristieken zijn er te onderscheiden? c. In hoeverre heeft HNW gevolgen voor de werk-privé balans van de werknemer? 2. a. Hoe heeft HNW vorm gekregen bij het Programma Eerstelijnszorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg? b. Hoe ervaren de inspecteurs van het Programma Eerstelijnszorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg de (eventuele) gevolgen van HNW voor de werk- privébalans? c. Hoe ervaren de projectleider, partners en de kinderen van de inspecteurs de (eventuele) gevolgen van HNW voor de werk- privébalans van de werknemer, volgens de inspecteurs? 3. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de beleving van de inspecteurs en de inzichten uit de literatuur? De kenmerken die Baane et al. (2011) toedichten aan HNW worden ook in meer of mindere mate erkend door de inspecteurs: Tijd- en plaatsonafhankelijk werken, sturen op resultaat, vrije toegang tot kennis, ervaringen en informatie en flexibele arbeidsrelaties. De valkuilen die Bijl (2009) beschrijft als gevolg van HNW worden vrijwel niet erkend door de inspecteurs. Inspecteurs hebben geen moeite om te stoppen met werken, het werk verzakelijkt niet, er is geen sprake van solistisch gedrag en de inspecteurs hebben ook geen problemen met de grensvervaging tussen werk en privé. Wel zeggen inspecteurs te moeten waken voor de sociale cohesie van hun organisatie in de toekomst. Uit het empirisch onderzoek is naar voren gekomen dat de inspecteurs de werk-privé balans over het algemeen als goed beschouwen bij HNW. Soms neigt de balans naar teveel werken, als dit gebeurt komt dat doordat er zonder afspraken te maken met gezinsleden, vrije tijd wordt opgenomen om te werken. Dit kan zorgen voor frictie, maar inspecteurs zeggen dit later in vrije uren te compenseren. De Work-Family Border Theory van Campbell Clark (2000) gaat hier op in: werk en privé zijn verschillende domeinen van de inspecteurs, inspecteurs houden de grenzen sterk. Ook communiceren zij met gezinsleden over het werk en met collega’s over het privéleven, zodat zij weten wat er speelt. Daarnaast is er een hoog ander domein bewustzijn en grote toewijding van collega’s, leidinggevende en gezinsleden kenbaar gemaakt door de inspecteurs. Deze facetten zorgen voor een betere werk-privé balans. Wanneer inspecteurs hiervan afwijken, bijvoorbeeld door niet te communiceren met het gezin over thuiswerken, dan verslechtert de werk-privé balans. Inspecteurs hebben ook een virtueel kantoor. Hill et al. (2003) stellen dat een virtueel kantoor de werk-privé balans verslechtert door het ontbreken van extern opgelegde en fysieke grenzen. De inspecteurs hebben hier geen last van, zij weten wanneer achter de laptop weg te gaan en zij ‘spelen’ niet met hun e-mail op hun Blackberry. De werk-privé balans verslechtert niet door het virtuele kantoor. Uit dit onderzoek blijkt ook dat inspecteurs thuiswerken in een gesloten kantoor en dat prettig vinden. Dit in tegenstelling tot Hill et al. (1998) die stellen dat een thuiskantoor met deur problematisch zou zijn, omdat werknemers volgens hen niet meer weten wanneer zij moeten stoppen met werken. De inspecteurs hebben geen moeite om te stoppen met werken. Zij kunnen thuis in alle rust werken aan moeilijk opdrachten. Zij missen daarbij wel collega’s om te sparren. Het gezin van de inspecteur vindt dat er niet altijd sprake is van een goede werk-privé balans. Vooral niet wanneer inspecteurs teveel werkuren uit de privé tijd stelen. Om dit te ondervangen zeggen inspecteurs gebruik te maken van een aantal regels om de werk-privé balans op peil te houden: Werkafspraken maken met het gezin, teveel uren maken op de ene dag compenseren met minder uren maken op een andere dag en privézaken gaan voor werkzaken wanneer zij thuiswerken.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent893495 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleWanneer thuis je werkomgeving wordt...
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsHet Nieuwe Werken, HNW, Werk-privébalans, thuiswerken
dc.subject.courseuuCommunicatie, Beleid en Management


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record