Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBinnema, H.A.
dc.contributor.authorCointet, S.E.
dc.date.accessioned2011-11-11T18:01:34Z
dc.date.available2011-11-11
dc.date.available2011-11-11T18:01:34Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/9493
dc.description.abstractAcht jaar geleden is de Wet Dualisering Provinciebestuur in Noord-Brabant ingevoerd. Dit was nodig omdat de verhouding tussen de overheid en samenleving drastisch is veranderd in de afgelopen decennia. De overheid is gebureaucratiseerd, de opstelling van de burgers ten opzichte van het openbaar bestuur is veranderd en de politiek is in sterke mate geprofessionaliseerd. Het resultaat hiervan is dat de overheid minder herkenbaar en afstandelijker is geworden (Commissie Bleker 2001: 7-9). Daarbij ontstond tien tot vijftien jaar geleden de discussie over het bestaansrecht van de provincie. Het dualisme werd het antwoord op deze problemen en de discussies over het bestaansrecht van de provincie. De hoofdvraag in dit onderzoek is: In hoeverre zijn de beoogde resultaten van het dualisme behaald in Noord-Brabant? Voordat er naar de beoogde resultaten wordt gekeken wordt kort de stand van het dualisme in Noord-Brabant omschreven. Het dualisme wordt in dit onderzoek gedefinieerd als de scheiding tussen het PS en GS in lidmaatschap en hierbij behorende bevoegdheden, waardoor beide een eigen legitimatie krijgen en de functies die hen toebedeeld zijn versterkt kunnen worden. Uit deze betekenis volgen drie kenmerken voor het dualisme namelijk; - De scheiding in samenstelling: Het lidmaatschap van GS werd ontkoppeld van dat van PS. - De scheiding in functies: PS houdt zich bezig met de hoofdlijnen van beleid en kent de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functie. - De verscherping van bevoegdheden van PS Het tweede gedeelte van dit onderzoek gaat over de vraag of het dualisme heeft bijgedragen aan de beoogde. De beoogde resultaten die ik onderzoek zijn: - Het vergroten van de transparantie van het beleidsproces: Een transparanter democratisch proces voor burgers vereist een beleidsproces met verschillende en duidelijke stadia. - De herkenbaarheid van het provinciebestuur vergroten (GS en PS) - Het vergroten van de toegankelijkheid van Statenleden - Het vergroten van de burgerbetrokkenheid - Het vergroten van de kwaliteit van bestuur: Door de ontvlechting kan er een beter politiek debat gevoerd worden en kunnen PS en GS zich beter op hun eigen rol richten. Door de scheiding moet er doelmatiger, slagvaardiger (effectief, efficiënt en ambitieus) beleid worden gecreëerd door samen te werken.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1401691 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDualisme: Panacee voor provinciale problemen?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsDualisme
dc.subject.keywordsProvincie
dc.subject.keywordsNoord-Brabant
dc.subject.keywordsProvinciale Staten
dc.subject.keywordsGedeputeerde Staten
dc.subject.courseuuBestuur en Beleid


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record