Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBongardt, D. van de
dc.contributor.advisorReitz, E.
dc.contributor.authorBoessen, N.M.
dc.contributor.authorGalen, K.M. van
dc.contributor.authorGillissen, D.P.H.
dc.contributor.authorJong, L. 't
dc.contributor.authorMegens, C.G.M.
dc.date.accessioned2011-10-10T17:00:50Z
dc.date.available2011-10-10
dc.date.available2011-10-10T17:00:50Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/9281
dc.description.abstractDoelstelling: Dit onderzoek probeerde een antwoord te vinden op de vraag of verschillende peerconcepten als voorspeller kunnen dienen voor seksueel debuut. Hiervoor is gebruik gemaakt van een bestaande longitudinale dataset van 470 Nederlandse adolescenten van 13 tot en met 17 jaar. Ook is het interactie-effect van sekse onderzocht. Methoden: De participanten komen van drie middelbare scholen en vulden jaarlijks vragenlijsten in. Alleen wave 2 en 3 zijn gebruikt voor deze analyses. De steekproef bestond uit 52% meisjes en 48% jongens en 90% van de participanten is van Nederlandse afkomst. De vijf voorspellers binnen de context van peerrelaties in wave 2 waren: de kwaliteit van de relatie met peers, sociaal aanvaard voelen, druk van peers om risicogedrag te vertonen, druk om zich te conformeren en participeren in de peergroep en de mate van contact met peers. De uitkomst variabele was seksueel debuut dat een jaar later gemeten is in wave 3. Resultaten: De kans op het maken van seksueel debuut nam toe met de ervaren druk van peers om te participeren in risicogedrag, druk van peers om te participeren en de mate van omgang van peers. Er was geen interactie-effect van sekse met betrekking tot dit verband. Conclusies: Druk van peers om te participeren in risicogedrag, druk van peers om te participeren en de mate van omgang met peers waren significante positieve voorspellers voor het maken van seksueel debuut voor Nederlandse adolescenten. De bevindingen van dit onderzoek kunnen eventueel worden gebruikt voor voorlichtingsprogramma’s voor adolescenten. De onderzoeksresultaten waren beperkt generaliseerbaar naar alle Nederlandse adolescenten. Een belangrijke aanbeveling voor verder onderzoek was om de invloed van druk van peers om te participeren in risicogedrag op seksueel debuut verder te onderzoeken omdat dit een sterke voorspeller is voor seksueel debuut.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent208441 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleSeksuele ontwikkeling van adolescenten en de rol van peers.
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsLongitudinaal
dc.subject.keywordsadolescenten
dc.subject.keywordspeer relaties
dc.subject.keywordsseksueel debuut
dc.subject.courseuuPedagogische Wetenschappen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record