Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorPrinsen, F.R.
dc.contributor.advisorKroesbergen, E.H.
dc.contributor.authorLagerwerf, J.
dc.date.accessioned2011-10-03T17:01:20Z
dc.date.available2011-10-03
dc.date.available2011-10-03T17:01:20Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/9225
dc.description.abstractAchtergrond: In dit onderzoek wordt bekeken of nieuwe online sociale netwerken, zoals Hyves en Facebook iets kunnen toevoegen in de sociale identiteitsontwikkeling wat traditionele offline sociale netwerken niet kunnen bieden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen exploratiegedrag: het zoeken naar een nieuwe identiteit en maintenance-gedrag: het behouden van reeds verworven identiteit. Methode: Er worden tien casestudies uitgevoerd bij Nederlandse meisjes tussen de 13 en 16 jaar. Hierin worden een interview en vijf schriftelijke vragen afgenomen. Deze casestudies werden vergeleken met een survey onder Nederlandse scholieren (n= 448) en een bestaand interview over sociale netwerken: Social Network Interview (SNI) onder Nederlandse scholieren (n=27). Voor de data-analyse wordt gebruik gemaakt van one-way between subjects ANOVA’s en de niet-parametrische Wilcoxon signed-rank toets. Resultaten: Vanuit de survey wordt geconcludeerd dat er genderverschillen bestaan binnen het gebruik van sociale netwerksites. De gegevens van de SNI steekproef onderschrijven deze genderverschillen met betrekking tot de samenstelling van het off- en online netwerk. De casestudies verschaffen inzichten in de verschillen tussen het offline en online sociale netwerk van de meisjes met betrekking tot: keuzevrijheid, sociale druk, exploratie- en maintenance-gedrag. Conclusie : Uit het onderzoek blijkt dat de online sociale netwerken van de meisjes grotendeels het verlengde zijn van hun offline sociale netwerken. Hieruit kan geconcludeerd worden dat binnen het online sociale netwerk, met betrekking tot de sociale identiteitsontwikkeling, vooral maintenance-gedrag vertoond wordt. De sociale druk van het online sociale netwerk is bepalend in de in- en exclusie van netwerkvrienden, waardoor van keuzevrijheid binnen de netwerksamenstelling slechts beperkt sprake is.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent535242 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.title‘Weiger gerust wannabe friends: ze ontvangen hier geen bericht van’ – Keuzevrijheid en sociale druk binnen de online sociale netwerken van Nederlandse meiden tussen de 13 en 16 jaar.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsOnline
dc.subject.keywordsoffline
dc.subject.keywordssociaal netwerk
dc.subject.keywordsidentiteitsontwikkeling
dc.subject.keywordsexploratie
dc.subject.keywordskeuzevrijheid
dc.subject.keywordssociale druk.
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record